UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.62.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - działania promocyjne i komunikacyjne

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego

Data wpływu: 2019-02-08

Data odpowiedzi: 2019-02-18

Treść wniosku:

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Na podstawie przepisu art. 6 w związku z art. 1 i art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., a także zgodnie z zasadą jawności informacji o charakterze publicznym, proszę o udostępnienie wszelkich informacji i kserokopii dokumentów w następującym zakresie:

- informacja dotycząca kwoty przeznaczonej w roku 2018 na działania promocyjne i komunikacyjne, w rozbiciu na public relations, działania w mediach społecznościowych, reklamę i inne,

- nazwa podmiotu, z którym została zawarta i obowiązuje obecna umowa na obsługę komunikacyjną, w tym działania public relations i w mediach społecznościowych, reklamę i inne,

- obowiązująca w roku 2018 umowa na obsługę komunikacyjną, w tym działania public relations i w mediach społecznościowych oraz reklamę.


Treść odpowiedzi:
PDF, 273,08 KB metryczka
DOC, 33 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.62.2019 Wniosek - działania promocyjne i komunikacyjne
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-02-12 13:05:43
Wytworzył: Aneta Szpaderska
Data wytworzenia: 2019-02-08
Odpowiedzialny: Aneta Szpaderska
Ostatnio modyfikował: Bartosz Kamiński
Data modyfikacji: 2019-12-18 12:30:12