• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.61.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzje o zezwoleniu na czasowe zajęcie nieruchomości - siła wyższa

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2019-02-07

Data odpowiedzi: 2019-02-18

Treść wniosku:

W oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udzielenie informacji publicznej poprzez udostępnienie treści wszystkich decyzji administracyjnych wydanych przez Prezydenta Olsztyna w trybie przepisu art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tj. decyzji o zezwoleniu na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku wystąpienia siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody w latach 2017 i 2018.


Treść odpowiedzi:
PDF, 169,86 KB metryczka
PDF, 21,82 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.61.2019 Wniosek - decyzje o zezwoleniu na czasowe zajęcie nieruchomości - siła wyższa
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-02-11 12:49:18
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2019-02-07
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Teresa Gomułka
Data modyfikacji: 2020-01-17 09:21:25