• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.60.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - pobrane opłaty targowe

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Zarząd Dróg Zieleni i Transportu

Data wpływu: 2019-02-07

Data odpowiedzi:

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

1) udostępnienie informacji o pobranych opłatach targowych przez Urząd Miasta Olsztyna od Pana B.K. za okres od kwietnia 2016 r. do listopada 2016 r. (handel na terenie Giełdy przy ul. Towarowej 14 w Olsztynie), oraz przesłanie potwierdzenia uiszczenia tych opłat.


Treść odpowiedzi:
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.60.2019 Wniosek - pobrane opłaty targowe
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-02-11 12:44:25
Wytworzył: Jerzy Roman
Data wytworzenia: 2019-02-07
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-02-11 12:45:09