• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.59.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - status odcinka drogi przy ul. Armii Krajowej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Zarząd Dróg Zieleni i Transportu

Data wpływu: 2019-02-06

Data odpowiedzi: 2019-02-21

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:

Proszę o udzielenie następujących informacji dotyczącej statusu odcinka drogi (ul. Armii Krajowej) obejmującej działkę nr 14/51 która położona jest w obrębie geodezyjnym Olsztyn 55 (286201_1.0055.14/51), tj. czy ww. odcinek drogi jest drogą publiczną czy drogą wewnętrzną w myśl przepisów ustawy o drogach publicznych. Jeśli jest drogą publiczną proszę o wskazanie jej kategorii, klasy oraz numeru ewidencyjnego.


Treść odpowiedzi:
DOCX, 12,40 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.59.2019 Wniosek - status odcinka drogi przy ul. Armii Krajowej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-02-11 10:50:33
Wytworzył: Jerzy Roman
Data wytworzenia: 2019-02-06
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-02-21 13:08:05