• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.58.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - zadanie "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2019-02-05

Data odpowiedzi: 2019-02-22

Treść wniosku:

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”, przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, a mianowicie:

1. Z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2018 r. umowy albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt?

2. Z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2018 r. umowy albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom?

3. Ilu bezdomnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt gminy w 2018 r.? (nie licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)

4. Jaki był w 2018 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?

5. Ponadto proszę o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w 2018 r.


Treść odpowiedzi:
DOC, 42 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.58.2019 Wniosek - zadanie "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-02-11 10:10:34
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2019-02-05
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Joanna Choromańska
Data modyfikacji: 2019-02-22 08:37:50