• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.57.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - własciciel nieruchomości położonej przy ul. Okopowej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2019-02-06

Data odpowiedzi: 2019-02-13

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

1) udzielenia informacji kto jest właścicielem nieruchomości położonej w centrum Olsztyna przy ul. Okopowe, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 64-125/2

2) jeżeli właścicielem jest Skarb Państwa/Gmina Olsztyn to czy działka ta została przekazana Stowarzyszeniu „Polsko-Niemieckiemu Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie, ul. Okopowa 25, 10-075 Olsztyn w dzierżawę/użyczenie/użytkowanie, itd.?

3) przesłania stosownej umowy (po zanonimizowaniu danych), z której wynika tytuł prawny podmiotu niebędącego właścicielem opisanej powyżej nieruchomości do władania tą nieruchomością.


Treść odpowiedzi:
PDF, 234,30 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.57.2019 Wniosek - własciciel nieruchomości położonej przy ul. Okopowej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-02-11 09:45:42
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2019-02-06
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Magdalena Duchnowska
Data modyfikacji: 2019-02-13 14:54:50