• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.56.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - karta oceny oferty dotyczącej konkursu

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Sportu i Rekreacji

Data wpływu: 2019-02-05

Data odpowiedzi: 2019-02-05

Treść wniosku:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

Karta oceny złożonej przez Klub UKS Trzydziesta Olsztyn oferty dotyczącej konkursu „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział we współzawodnictwie sportowym” w roku 2019.


Treść odpowiedzi:
Wnioskodawca zapoznał się z dokumentacją dnia 05.02.2019 r.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.56.2019 Wniosek - karta oceny oferty dotyczącej konkursu
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-02-11 09:22:00
Wytworzył: Alicja Dzietowiecka
Data wytworzenia: 2019-02-05
Odpowiedzialny: Alicja Dzietowiecka
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-02-11 09:23:58