• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.55.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - przeprowadzone mediacje

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2019-02-03

Data odpowiedzi: 2019-02-14

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

1. Ile mediacji zostało przeprowadzonych na etapie postępowania administracyjnego w sprawach, w których stroną postępowania był Prezydent Olsztyna do momentu wejścia w życie nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego i wprowadzenia instytucji mediacji, tj. 1 czerwca 2017 roku?

2. Ile od dnia 1 czerwca 2017 roku zostało wydanych zawiadomień o możliwości przeprowadzenia mediacji przez organ administracji publicznej, w których organ z urzędu zwrócił się do stron o wyrażenie zgody na przeprowadzenie mediacji?

3. Ile od 1 czerwca 2017 roku zostało wydanych zawiadomień o możliwości przeprowadzenia mediacji przez organ administracji publicznej, w których organ zwrócił się do stron o zgodę na przeprowadzenie mediacji na wniosek samej zainteresowanej mediowaniem strony postępowania?

4. W ilu sprawach w których toczyła się mediacja, organ administracji publicznej załatwił sprawę zgodnie z ustaleniami dotyczącymi załatwienia sprawy w granicach obowiązującego prawa, zawartymi w protokole z przebiegu mediacji, stosownie do przepisu art. 96n Kodeksu postępowania administracyjnego?

Zaznaczam, że wniosek dotyczy postępowań w których stroną – organem administracji publicznej załatwiającym sprawę był Prezydent Olsztyna.


Treść odpowiedzi:
PDF, 239,18 KB metryczka
PDF, 29,06 KB metryczka
DOC, 23 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.55.2019 Wniosek - przeprowadzone mediacje
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-02-11 09:17:18
Wytworzył: Hanna Mikulska-Bojarska
Data wytworzenia: 2019-02-03
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-12-17 09:19:05