• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.54.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - kopie umów o przeprowadzenie szkoleń dla pracowników UM

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2019-02-04

Data odpowiedzi: 2019-02-12

Treść wniosku:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w postaci:

1. treści umów o przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Olsztyn

2. informacji, które z tych umów zostały sfinansowane ze środków Funduszu Pracy.

Wnoszę o udostępnienie umów zawartych w 2018 roku.


Treść odpowiedzi:
PDF, 204,85 KB metryczka
PDF, 8,76 MB metryczka
PDF, 7,43 MB metryczka
PDF, 23,81 KB metryczka
PDF, 1,30 MB metryczka
PDF, 1,97 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.54.2019 Wniosek - kopie umów o przeprowadzenie szkoleń dla pracowników UM
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-02-08 13:55:30
Wytworzył: Hanna Mikulska-Bojarska
Data wytworzenia: 2019-02-04
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-12-17 09:58:34