• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.52.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - wykaz korespondencji wpływającej do Biura Sportu i Rekreacji

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Sportu i Rekreacji

Data wpływu: 2019-02-04

Data odpowiedzi: 2019-02-18

Treść wniosku:

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udzielenie mi informacji publicznej w następującym zakresie:

Proszę o przesłanie mi wykazu korespondencji (pism itp.) wpływającej do Biura Sportu i Rekreacji za okres od dnia 15 stycznia 2019 r. do dnia 23 stycznia 2019 r. oraz do Biura rady Miasta za okres od 1 grudnia 2018 r. do 28 stycznia 2019 r. Proszę o uwzględnienie w wykazie następujących danych:

- data wpływu korespondencji oraz data pisma

- od kogo (osoba fizyczna – inicjały, prawna, inne podmioty inne komórki urzędu miasta itp.)

- szczegółowa informacja o treści pism.


Treść odpowiedzi:
PDF, 346,16 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.52.2019 Wniosek - wykaz korespondencji wpływającej do Biura Sportu i Rekreacji
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-02-08 12:55:19
Wytworzył: Alicja Dzietowiecka
Data wytworzenia: 2019-02-04
Odpowiedzialny: Alicja Dzietowiecka
Ostatnio modyfikował: Joanna Bojarska
Data modyfikacji: 2019-02-18 09:07:19