• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.51.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - programy dla młodzieży

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2019-01-31

Data odpowiedzi: 2019-02-12

Treść wniosku:

Informacja o działalności miasta w sprawach młodzieżowych

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:

1. Czy w mieście funkcjonuje dedykowany program/strategia dla młodzieży? W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o przekazanie stosownego aktu prawa miejscowego.

2. Jakie wydarzenia skierowane bezpośrednio dla młodzieży organizowały/współorganizowały/objęły patronatem władze miejskie od roku 2015?

3. Czy w Urzędzie Miasta powołany został pełnomocnik Prezydenta Miasta Olsztyna właściwy do spraw młodzieży? W przypadku odpowiedzi pozytywnej proszę o wyszczególnienie głównych działań przez niego podjętych od czasu jego powołania.

4. Czy Rada Miejska Olsztyna wyraziła zgodę na powołanie w trybie art. 5b ust. 2 Młodzieżowej Rady Miasta lub innego organu o podobnym charakterze? W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o przekazanie stosownego aktu prawa miejscowego i danych dotyczących wysokości budżetu Młodzieżowej Rady Miasta od czasu jej powołania, a także wyszczególnienie głównych działań przez nią podjętych od 2015 r.

5. Czy w mieście funkcjonuje młodzieżowy budżet obywatelski? W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o przekazanie stosownego aktu prawa miejscowego i przekazanie danych dotyczących dysponenta: środków i wysokości młodzieżowego budżetu obywatelskiego od czasu jego powołania.

6. Jakie działania podjęły władze miejskie od 2015 w celu wsparcia działalności samorządów uczniowskich?

7. Czy w mieście funkcjonuje fundusz celowy, którego środki przeznaczone są na działalność samorządów uczniowskich? W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o przekazanie stosownego aktu prawa miejscowego, danych dotyczących dysponenta środków oraz rocznej wysokości funduszu od czasu jego powołania i działań SU wspartych z jego środków.

8. Czy władze miejskie wypłacają stypendia młodzieżowe dla uczniów uzdolnionych lub wyróżniających się działalnością społeczną? W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o przekazanie stosownego aktu prawa miejscowego.

9. Czy i w jakim zakresie władze miejskie organizują doradztwo zawodowe dla młodzieży?

10. Czy i w jakim zakresie władze miejskie podejmują działania mające na celu upowszechnienie wśród młodzieży kultury zarówno duchowej (sztuka, literatura, teatr, muzyka, film itp.), jak i fizycznej?

11. Czy i w jakim zakresie publiczny transport zbiorowy, dla którego organizatorem jest miasto Olsztyn, jest bezpłatny dla młodzieży/uczniów?

12. Czy i w jakim zakresie władze miejskie podejmują działania w sprawach młodzieżowych niezawierające się w powyższych pytaniach?


Treść odpowiedzi:
DOC, 101.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.51.2019 Wniosek - programy dla młodzieży
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-02-08 09:31:16
Wytworzył: Teresa Wiśniewska
Data wytworzenia: 2019-01-31
Odpowiedzialny: Teresa Wiśniewska
Ostatnio modyfikował: Leszek Piskorski
Data modyfikacji: 2019-02-14 07:49:18