• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.49.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - kopia decyzji o pozwoleniu na budowę al. Piłsudskiego 46, obręb 75

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-01-31

Data odpowiedzi: 2019-02-07

Treść wniosku:

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej zwracam się z wnioskiem o przesłanie kopii wydanych dla nieruchomości położonej w Olsztynie przy al. Piłsudskiego 46, obręb 75, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer: 7, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer: OL1O/00034990/6:

a) decyzji o pozwoleniu na budowę/decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę;

b) informacji o toczących się postępowaniach w przypadku kiedy wobec wyżej wymienionych nieruchomości zostały złożone wnioski o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.


Treść odpowiedzi:
DOCX, 67,35 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.49.2019 Wniosek - kopia decyzji o pozwoleniu na budowę al. Piłsudskiego 46, obręb 75
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-02-04 11:59:37
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2019-01-31
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2019-02-11 07:49:09