• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.48.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - kopia decyzji o warunkach zabudowy al. Piłsudskiego 46, obręb 75

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-01-31

Data odpowiedzi: 2019-02-07

Treść wniosku:

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 w zw. z art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z wnioskiem o przesłanie kopii wydanych dla nieruchomości położonej w Olsztynie przy al. Piłsudskiego 46, obręb 75, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer: 7, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer: OL1O/00034990/6:

a) decyzji o warunkach zabudowy/decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy,

b) informacji o toczących się postępowaniach, w przypadku kiedy wobec wyżej wymienionych nieruchomości zostały złożone wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.


Treść odpowiedzi:
DOC, 210 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.48.2019 Wniosek - kopia decyzji o warunkach zabudowy al. Piłsudskiego 46, obręb 75
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-02-04 09:59:41
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2019-01-31
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2019-02-07 14:18:28