• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.46.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - Gminny Program Rewitalizacji - al. Piłsudskiego 46, obręb 75

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

Data wpływu: 2019-01-31

Data odpowiedzi: 2019-02-07

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 w zw. z art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w następującym zakresie - czy dla nieruchomości położonej w Olsztynie przy al. Piłsudskiego 46, obręb 75, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer: 7, dla której Sad Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczysta numer: OL1O/00034990/6 lub jej części został opracowany lub jest w trakcie opracowywania Gminny Program Rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U z 2015 r., poz. 1777)?


Treść odpowiedzi:
DOCX, 83,86 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.46.2019 Wniosek - Gminny Program Rewitalizacji - al. Piłsudskiego 46, obręb 75
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-02-01 12:32:52
Wytworzył: Olga Walnicka-Kucio
Data wytworzenia: 2019-01-31
Odpowiedzialny: Justyna Sarna-Pezowicz
Ostatnio modyfikował: Izabela Meissner
Data modyfikacji: 2019-02-08 07:42:28