• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.45.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - ochrona konserwatorska - al. Piłsudskiego 46, obręb 75

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Data wpływu: 2019-01-31

Data odpowiedzi: 2019-02-08

Treść wniosku:

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w następującym zakresie:

1) czy nieruchomość położona w Olsztynie przy al. Piłsudskiego 46, obręb 75, oznaczona geodezyjnie jako działka numer: 7, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer: OL1O/00034990/6

lub posadowione na niej budynki zostały wpisane do Rejestru Zabytków lub do Gminnej Ewidencji Zabytków, lub została podjęta procedura zmierzająca do wpisania nieruchomości do stosownych rejestrów;

2) czy ww. nieruchomość lub posadowione na niej budynki znajdują się lub znajdowały na obszarze podlegającym ochronie konserwatorskiej (lub archeologicznej) lub sąsiadują z nieruchomościami objętymi ochroną konserwatorską (lub archeologiczną);

3) czy wobec ww. nieruchomości były (są) prowadzone jakiekolwiek prace konserwatorskie lub archeologiczne.


Treść odpowiedzi:
DOC, 101 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.45.2019 Wniosek - ochrona konserwatorska - al. Piłsudskiego 46, obręb 75
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-02-01 11:07:43
Wytworzył: Olga Walnicka-Kucio
Data wytworzenia: 2019-01-31
Odpowiedzialny: Gabriela Konarzewska
Ostatnio modyfikował: Leszek Wawrykiewicz
Data modyfikacji: 2019-02-11 10:51:56