• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.43.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - podjęte działania dot. utrudnień dla niepełnosprawnych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2019-01-29

Data odpowiedzi: 2019-02-11

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udzielenie informacji publicznej dotyczącej podjętych działań, po moim zgłoszeniu z dnia 31 października 2017 w temacie:

1) utrudnień dla niepełnosprawnych

2) nieprawidłowego parkowania

3) zanieczyszczonego terenu odpadami tj. akcji „sprzątania świata”

4) dewastacji

5) dróg i chodników.


Treść odpowiedzi:
PDF, 181,65 KB metryczka
DOC, 253,19 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.43.2019 Wniosek - podjęte działania dot. utrudnień dla niepełnosprawnych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-02-01 09:23:29
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-01-29
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-12-17 10:12:39