UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.42.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - działania dot. stanu dróg i chodników w Olsztynie

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2019-01-29

Data odpowiedzi: 2019-02-11

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udzielenie informacji publicznej dotyczącej poprawy stanu dróg i chodników Olsztyna, wpływających na jakość życia mieszkańców.


Treść odpowiedzi:
PDF, 181,65 KB metryczka
DOC, 253,19 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.42.2019 Wniosek - działania dot. stanu dróg i chodników w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-02-01 08:57:19
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-01-29
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-12-17 10:15:00