• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.39.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Olsztynie

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Data wpływu: 2019-01-29

Data odpowiedzi: 2019-01-30

Treść wniosku:
Wnoszę o udzielenie następujących informacji:
1. Czy w Olsztynie organizowano lokalny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy?
2. Jeśli tak, to czy ww. wydarzenie zostało zgłoszone do właściwych organów jako impreza masowa?
3. Jaki podmiot zajmował się organizacją ww. wydarzenia?

Treść odpowiedzi:
PDF, 253,50 KB metryczka
DOCX, 126,12 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.39.2019 Wniosek - Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-01-31 09:33:00
Wytworzył: Olga Walnicka-Kucio
Data wytworzenia: 2019-01-29
Odpowiedzialny: Mieczysław Wójcik
Ostatnio modyfikował: Izabella Rejchenbach
Data modyfikacji: 2020-01-13 12:46:18