• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.37.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - archiwum zakładowe

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2019-01-25

Data odpowiedzi: 2019-02-07

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

1.Czy jednostka posiada stanowisko Archiwisty Zakładowego:

a. Jeśli tak, to proszę o wskazanie czy jest to pracownik zatrudniony w urzędzie, proszę podać kontakt do tej osoby (telefon, e-mail).

b. Jeśli nie, to proszę o wskazanie czy jest to zewnętrzna firma. Proszę podać nazwę firmy, i dane adresowe.

2.Czy jednostka posiada program komputerowy do obsługi Archiwum Zakładowego

a. Jeśli tak, to proszę o wskazanie informacji: rok zakupu, nazwa programu, dane producenta programu, wartości umowy zakupu, jeżeli jest zawarta umowa serwisowa to czas jej obowiązywania.

b. Jeśli nie, to czy w budżecie na 2019 zaplanowano zakup programu do obsługi Archiwum Zakładowego.

3. Czy jednostka posiada zaewidencjonowane zapisy zdawczo-odbiorcze w wersji:

a. Elektronicznej w systemie do obsługi Archiwum Zakładowego.

b. Elektronicznej w word, excel, inne.

c. Papierowej.

d. Mieszanej – papierowej i elektronicznej w systemie do obsługi Archiwum Zakładowego.

e. Mieszanej – papierowej i elektronicznej w word, excel, inne.


Treść odpowiedzi:
PDF, 23,93 KB metryczka
DOC, 86.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.37.2019 Wniosek - archiwum zakładowe
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-01-29 13:00:15
Wytworzył: Olga Walnicka-Kucio
Data wytworzenia: 2019-01-25
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-12-17 11:05:52