• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.34.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-01-24

Data odpowiedzi: 2019-02-04

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej, czy w stosunku do nieruchomości położonej w mieście Olsztyn, obrębie 105, powiecie m. Olsztyn, województwie warmińsko-mazurskim, stanowiącej działkę numer 61/5, działkę numer 61/6 i działkę numer 61/7, wpisanej do księgi wieczystej KW nr OL1O/00034429/3 (dalej łącznie: „Nieruchomość”), wydano jakiekolwiek decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Jednocześnie na podstawie art. 14 ust. 1 wymienionej ustawy, zwracam się z prośbą o przekazanie kopii rzeczonych dokumentów.


Treść odpowiedzi:
DOCX, 69,18 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.34.2019 Wniosek - decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-01-28 14:23:05
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2019-01-24
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2019-02-08 15:30:25