• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.33.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy ul. Bałtycka

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-01-24

Data odpowiedzi: 2019-01-29

Treść wniosku:

Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej – wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości gruntowej nr 40-72 przy ul. Bałtyckiej w Olsztynie (wraz z ewentualnymi uzupełnieniami lub zmianami wniosku), na mocy którego została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr I-220/2016 z dn. 14.12.2016 r.


Treść odpowiedzi:
DOC, 221 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.33.2019 Wniosek - wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy ul. Bałtycka
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-01-28 13:18:27
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2019-01-24
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2019-02-04 09:13:56