• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.32.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - przyznanie nagrody NIOP 2019 przez ROPMO

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych

Data wpływu: 2019-01-18

Data odpowiedzi: 2019-01-28

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
- kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem protokołu dot. przyznania nagrody NIOP 2018 przez ROPMO.

Treść odpowiedzi:
DOC, 82 KB metryczka
PDF, 27,98 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.32.2019 Wniosek - przyznanie nagrody NIOP 2019 przez ROPMO
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-01-28 11:56:18
Wytworzył: Monika Michniewicz
Data wytworzenia: 2019-01-18
Odpowiedzialny: Monika Michniewicz
Ostatnio modyfikował: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Data modyfikacji: 2019-02-18 16:15:27