UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.31.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - postępowanie dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2019-01-28

Data odpowiedzi: 2019-02-04

Treść wniosku:

WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ O NIERUCHOMOŚCI

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej, czy w stosunku do nieruchomości położonej w mieście Olsztyn, obrębie 105, powiecie m. Olsztyn, województwie warmińsko-mazurskim, stanowiącej działkę numer 61/5, działkę numer 61/6 i działkę numer 61/7, wpisanej do księgi wieczystej KW nr OL1O/00034429/3 (dalej łącznie: „Nieruchomość”),  toczy lub toczyło się przed Prezydentem Olsztyna jakiekolwiek postępowanie dotyczące prawidłowości nabycia Nieruchomości lub roszczeń reprywatyzacyjnych do ww. Nieruchomości.


Treść odpowiedzi:
PDF, 19,83 KB metryczka
PDF, 23,90 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.31.2019 Wniosek - postępowanie dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-01-28 11:14:48
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2019-01-24
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Teresa Gomułka
Data modyfikacji: 2020-01-17 12:27:33