• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.29.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - specjalna strefa ekonomiczna - działki 61/5, 61/6, 61/7

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2019-01-24

Data odpowiedzi: 2019-01-31

Treść wniosku:

WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ O NIERUCHOMOŚCI

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej, dotyczącej nieruchomości położonej w mieście Olsztyn, obrębie 105, powiecie m. Olsztyn, województwie warmińsko-mazurskim, stanowiącej działkę numer 61/5, działkę numer 61/6 i działkę numer 61/7, wpisanej do księgi wieczystej KW nr OL1O/00034429/3 (dalej łącznie: „Nieruchomość”), znajduje się na obszarze objętym jakąkolwiek specjalną strefą ekonomiczną, w której mowa w art. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.

W przypadku, gdy Nieruchomość znajduje się na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej uprzejmie proszę o wskazanie podmiotu zarządzającego przedmiotową strefą.


Treść odpowiedzi:
DOC, 82 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.29.2019 Wniosek - specjalna strefa ekonomiczna - działki 61/5, 61/6, 61/7
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-01-25 13:34:09
Wytworzył: Olga Walnicka-Kucio
Data wytworzenia: 2019-01-24
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Teresa Gomułka
Data modyfikacji: 2019-02-01 09:41:06