• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.28.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - Gminna Ewidencja Zabytków - działki nr 61/5, 61/6, 61/7

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Data wpływu: 2019-01-24

Data odpowiedzi: 2019-02-04

Treść wniosku:

WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ O NIERUCHOMOŚCI

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej, dotyczącej nieruchomości położonej w mieście Olsztyn, obrębie 105, powiecie m. Olsztyn, województwie warmińsko-mazurskim, stanowiącej działkę numer 61/5, działkę numer 61/6 i działkę numer 61/7, wpisanej do księgi wieczystej KW nr OL1O/00034429/3 (dalej łącznie: „Nieruchomość”):

- czy Nieruchomość jest wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków (dalej „GEZ”) lub znajduje się na obszarze wpisanym do GEZ oraz w przypadku odpowiedzi negatywnej/negatywnych na wcześniejsze pytania – czy planowane jest wpisanie Nieruchomości lub obszaru, na którym znajduje się Nieruchomość do GEZ?

- czy Nieruchomość jest objęta jakimkolwiek innym zakresem ochrony?

- czy rozważane lub planowane jest objęcie Nieruchomości ochroną w jakiejkolwiek formie?

- czy Nieruchomość leży na terenie objętym ochroną archeologiczną lub jest położona na obszarze wykopalisk archeologicznych?

Wnoszę również o udzielenie informacji o ograniczeniach/obowiązkach/zakazach oraz zagrożeniach dotyczących Nieruchomości, a które znajdują się w zakresie kompetencji tutejszego Urzędu.


Treść odpowiedzi:
DOC, 101.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.28.2019 Wniosek - Gminna Ewidencja Zabytków - działki nr 61/5, 61/6, 61/7
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-01-25 12:23:48
Wytworzył: Olga Walnicka-Kucio
Data wytworzenia: 2019-01-24
Odpowiedzialny: Gabriela Konarzewska
Ostatnio modyfikował: Leszek Wawrykiewicz
Data modyfikacji: 2019-02-05 11:27:57