• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.27.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - Gminny Program Rewitalizacji - al. Piłsudskiego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

Data wpływu: 2019-01-21

Data odpowiedzi: 2019-01-28

Treść wniosku:

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 w zw. z art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji w następującym zakresie – czy dla nieruchomości położonych w Olsztynie:

1) przy al. Piłsudskiego 46, obręb 75, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer: 8/2, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer: OL1O/00039636/2,

2) przy al. Piłsudskiego 50, obręb 75, oznaczonej geodezyjnie jako działki numer 5/2, 5/3 i 5/9, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer: OL1O/00086083/4,

3) przy al. Piłsudskiego 50, obręb 75, oznaczonej geodezyjnie jako działki numer: 8/1, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer: OL1O/00085781/0,

lub ich części został opracowany lub jest w trakcie opracowania Gminny Program Rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji?


Treść odpowiedzi:
DOCX, 87,06 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.27.2019 Wniosek - Gminny Program Rewitalizacji - al. Piłsudskiego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-01-25 08:58:16
Wytworzył: Justyna Sarna-Pezowicz
Data wytworzenia: 2019-01-21
Odpowiedzialny: Justyna Sarna-Pezowicz
Ostatnio modyfikował: Izabela Meissner
Data modyfikacji: 2019-01-29 14:56:53