• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.24.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - położenie nieruchomości na terenie parku narodowego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2019-01-21

Data odpowiedzi: 2019-01-28

Treść wniosku:

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 w zw. z art. 6 ustawy z dnia 96 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z prośbą o udzielenie pisemnej odpowiedzi w następującym zakresie:

1) Czy dla nieruchomości położonych w Olsztynie:

a) przy al. Piłsudskiego 46, obręb 75, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer: 8/2, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer: OL1O/00039636/2,

b) przy al. Piłsudskiego 50, obręb 75, oznaczonej geodezyjnie jako działki numer 5/2, 5/3 i 5/9, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer: OL1O/00086083/4,

c) przy al. Piłsudskiego 50, obręb 75, oznaczonej geodezyjnie jako działki numer: 8/1, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer: OL1O/00085781/0,

lub ich części został utworzony park kulturowy – na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami? Jeśli tak, proszę o podanie daty i nr uchwały Rady Miejskiej;

2) Czy dla ww. nieruchomości zostały ustanowione formy ochrony przyrody – pomnik przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne lub zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody? Jeśli tak, proszę o podanie daty i nr uchwały Rady Miejskiej;

3) Czy ww. nieruchomości położone są na terenie parku narodowego? Jeśli tak, proszę o podanie nazwy parku narodowego;

4) Czy ww. nieruchomości położone są w obszarach graniczących z nieruchomościami oddanymi w trwały zarząd na cele obronności i bezpieczeństwa państwa?

5) Czy ww. nieruchomości położone są w obszarze ograniczonego użytkowania? Jeśli tak, proszę o podanie przepisów prawa (w tym prawa miejscowego).


Treść odpowiedzi:
DOC, 47 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.24.2019 Wniosek - położenie nieruchomości na terenie parku narodowego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-01-24 09:37:12
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2019-01-21
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Joanna Choromańska
Data modyfikacji: 2019-01-29 10:06:51