• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.21.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - dokumentacja ze spotkań przedstawicieli związków zawodowych z MOPS

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych

Data wpływu: 2019-01-09

Data odpowiedzi: 2019-01-23

Treść wniosku:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Działając w oparciu o art. 61 Konstytucji RP oraz na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej poprzez:
- przesłanie pełnej dokumentacji zawierającej ustalenia poczynione w trakcie spotkań (w 2018 r.) z przedstawicielami związków zawodowych pracowników MOPS w Olsztynie oraz kierownictwa MOPS w Olsztynie - w przedmiocie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników MOPS w Olsztynie,
- wyjaśnienie, jakie ostatecznie ustalenia poczynione zostały w ww. temacie, jakie podwyżki i od jakich dat zostały uzgodnione oraz czy podwyżki te przewidziane zostały dla wszystkich pracowników MOPS w Olsztynie.

Treść odpowiedzi:
DOC, 83 KB metryczka
PDF, 2,60 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.21.2019 Wniosek - dokumentacja ze spotkań przedstawicieli związków zawodowych z MOPS
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-01-23 12:05:51
Wytworzył: Monika Michniewicz
Data wytworzenia: 2019-01-09
Odpowiedzialny: Monika Michniewicz
Ostatnio modyfikował: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Data modyfikacji: 2019-02-04 10:21:16