UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.20.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - postępowanie administracyjne o wydanie pozwolenia na budowę

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-01-18

Data odpowiedzi: 2019-01-23

Treść wniosku:
Mając na uwadze przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. wnoszę o udostępnienie informacji, czy toczy się postępowanie administracyjne o wydanie pozwolenia na budowę na działkach obręb 63 nr 119/15 i 119/16 w Olsztynie.


Treść odpowiedzi:
DOCX, 66,86 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.20.2019 Wniosek - postępowanie administracyjne o wydanie pozwolenia na budowę
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-01-22 13:00:57
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2019-01-18
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2019-01-23 09:38:29