• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.19.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - nieruchomość al. Piłsudskiego 46 - ochrona zabytków

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Data wpływu: 2019-01-21

Data odpowiedzi: 2019-02-04

Treść wniosku:

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 w zw. z art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w następującym zakresie:

1) czy nieruchomości położone w Olsztynie:

a) przy al. Piłsudskiego 46, obręb 75, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer: 8/2, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer: OL1O/00039636/2,

b) przy al. Piłsudskiego 50, obręb 75, oznaczonej geodezyjnie jako działki numer: 5/2, 5/3 i 5/9, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer: OL1O/00086083/4,

c) przy al. Piłsudskiego 50, obręb 75, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer: 8/1, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer:OL1O/00085781/0

lub posadowione na nich budynki zostały wpisane do Rejestru Zabytków lub do Gminnej Ewidencji Zabytków, lub została podjęta procedura zmierzająca do wpisania nieruchomości do stosownych rejestrów;

2) czy ww. nieruchomości lub posadowione na nich budynki znajdują się lub znajdowały na obszarze podlegającym ochronie konserwatorskiej (lub archeologicznej) lub sąsiadują z nieruchomościami objętymi ochroną konserwatorską (lub archeologiczną);

3) czy wobec ww. nieruchomości były (są) prowadzone jakiekolwiek prace konserwatorskie lub archeologiczne.

 

 


Treść odpowiedzi:
DOC, 101 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.19.2019 Wniosek - nieruchomość al. Piłsudskiego 46 - ochrona zabytków
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-01-22 10:22:34
Wytworzył: Gabriela Konarzewska
Data wytworzenia: 2019-01-21
Odpowiedzialny: Gabriela Konarzewska
Ostatnio modyfikował: Leszek Wawrykiewicz
Data modyfikacji: 2019-02-05 11:17:54