• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.18.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - uchwała w sprawie sytuowania obiektów małej architektury

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-01-17

Data odpowiedzi: 2019-01-24

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1, art. 4, art. 6 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dalej jako „Ustawa”, wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następujących sprawach:

(i) czy na obszarze Olsztyn została podjęta uchwała na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń oraz o wskazanie numeru uchwały oraz daty i miejsca jej publikacji

(ii) jeżeli nie została podjęta uchwała, o której mowa w punkcie (i) powyżej, informacji czy, na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym została podjęta uchwała o przygotowaniu uchwały, o której mowa w pkt (i) powyżej oraz informacji dotyczącej dalszego procesu sporządzania wskazanej wyżej uchwały, zgodnie z art. 37b ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności:

a) przekazanie informacji dotyczącej stopnia zaawansowania procedury w przedmiocie uchwalenia uchwały, o której mowa w punkcie (i) powyżej;

b) planowanej dacie uchwalenia uchwały, o której mowa w punkcie (i) powyżej;

c) przekazanie informacji o dokonanych uzgodnieniach i uzyskanych opiniach;

d) przekazanie informacji o przewidywanej dacie wyłożenia projektu uchwały, o której mowa w punkcie (i) powyżej do publicznego wglądu.


Treść odpowiedzi:
DOC, 206.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.18.2019 Wniosek - uchwała w sprawie sytuowania obiektów małej architektury
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-01-22 09:07:18
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2019-01-17
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2019-01-25 08:44:29