• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.17.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - wydanie warunków zabudowy dla działki obręb 63 nr 119/15 i 119/16

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-01-18

Data odpowiedzi: 2019-01-24

Treść wniosku:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie wydania warunków zabudowy dla działki obręb 63 nr 119/15 i 119/16 Olsztyn.
Mając na uwadze przepisy Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330), wnoszę o udostępnienie kopii decyzji o wydaniu warunków zabudowy na działkach obręb 63 nr 119/15 i 119/16 w Olsztynie.

Treść odpowiedzi:
DOC, 208.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.17.2019 Wniosek - wydanie warunków zabudowy dla działki obręb 63 nr 119/15 i 119/16
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-01-22 08:27:35
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2019-01-18
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2019-01-24 13:16:23