• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.15.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - liczba wydanych decyzji budowlanych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-01-16

Data odpowiedzi: 2019-01-25

Treść wniosku:
Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej proszę o udostępnienie informacji:
1) o licznie wydanych decyzji o warunkach zabudowy dla obiektów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w 2018 r. oraz o czasie trwania postępowań w tych sprawach zakończonych w 2018 r. od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji do dnia wydania decyzji w grupach:
- do 60 dni,
- od 67 do 180 dni,
- od 181 do 365 dni,
- powyżej 365 dni,
2) o liczbie wydanych w Olsztynie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w 2018 r. oraz o czasie trwania postępowań w tych sprawach zakończonych w 2018 r. od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji do dnia wydania decyzji w grupach:
- do 65 dni,
- od 66 do 180 dni,
- powyżej 180 dni,
3) stopniu pokrycia miasta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wyrażonym w odsetku powierzchni miasta.


Treść odpowiedzi:
ODT, 52,20 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.15.2019 - Wniosek - liczba wydanych decyzji budowlanych
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2019-01-18 08:10:18
Wytworzył: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data wytworzenia: 2019-01-10
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2019-01-25 08:33:27