• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.13.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - urlop zaległy za 2017 r.

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2019-01-12

Data odpowiedzi: 2019-01-25

Treść wniosku:
Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej proszę o informację:
Ilość urlopu zaległego za 2017 rok osób zatrudnionych w Urzędzie sprawujących funkcje publiczne. Stan faktyczny na dzień 31.12.2018 roku.

Informację proszę przygotować w formie tabeli wg wzoru:
Nazwisko i imię, funkcja, wypłacony ekwiwalent, liczba dni urlopu zaległego za 2017 rok (wg stanu na 31.12.2018)


Treść odpowiedzi:
PDF, 181,01 KB metryczka
XLSX, 9,08 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.13.2019 - Wniosek - urlop zaległy za 2017 r.
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2019-01-16 11:31:26
Wytworzył: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data wytworzenia: 2019-01-12
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Paweł Dorosz
Data modyfikacji: 2019-12-18 12:50:37