• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.12.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - średnie wynagrodzenie zasdnicze za grudzeń 2018 r.

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Finansów

Data wpływu: 2019-01-12

Data odpowiedzi: 2019-01-22

Treść wniosku:
Na podstawie art. 1 ust. 1, art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 pkt. 3 lit. g ustawy o dostępie do informacji publicznej
z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
 
Proszę o wypełnienie ankiety na temat średniego wynagrodzenia zasadniczego brutto za miesiąc grudzień 2018 r. na stanowiskach pomocniczych i urzędniczych w Państwa jednostce administracji samorządowej.

Treść odpowiedzi:
Ankieta została wypełniona i wysłana dnia 22.01.2019 r.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.12.2019 - Wniosek - średnie wynagrodzenie zasdnicze za grudzeń 2018 r.
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2019-01-16 11:17:43
Wytworzył: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data wytworzenia: 2019-01-12
Odpowiedzialny: Hanna Przybyłek
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-01-23 10:40:24