• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.11.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - dokumentacja w spr. decyzji nr 1236/99 oraz 82/98, ul. Pieniężnego 6/7

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-01-14

Data odpowiedzi: 2019-01-22

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1) komplet dokumentacji w sprawie decyzji nr 1236/99 oraz 82/98 dot. zmiany sposobu użytkowania lokali mieszczących się w budynku przy ul. Pieniężnego 6/7 w Olsztynie,
2) komplet dokumentacji dot. inwentaryzacji budynku przy ul. Pieniężnego 6/7 w Olsztynie.

Treść odpowiedzi:
Treść odpowiedzi: W dniu 22.01.2019 r.  Wnioskodawca otrzymał komplet dokumentów o, które wnioskował.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.11.2019 - Wniosek - dokumentacja w spr. decyzji nr 1236/99 oraz 82/98, ul. Pieniężnego 6/7
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2019-01-16 11:11:20
Wytworzył: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data wytworzenia: 2019-01-11
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2019-01-22 15:28:31