UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: IV/39/19
Data podjęcia: 23-01-2019
Data opublikowania: 29-01-2019
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2019 roku, poz. 662
Data wejścia w życie: 13-02-2019
Tytuł Uchwały: w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności
Ewentualne adnotacje:

1. Wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2019 r.

2. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Uchwałą NR 0102-104/19 z dnia 28 lutego 2019 r. uchwala, co następuje

§ 1. stwierdza się nieważność § 2 i 4 uchwały Nr IV/39/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 23 stycznia 2019 r.w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności.
§ 2. wskazuje się, że § 10 uchwały Nr IV/39/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności został podjęty z naruszeniem prawa.

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: IV/39/19 w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2019-01-15 15:07:32
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2019-01-15
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2019-05-17 14:19:21