• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.9.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - koszty imprezy sylwestrowej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Promocji i Turystyki

Data wpływu: 2019-01-08

Data odpowiedzi: 2019-01-10

Treść wniosku:

Zwracam się z wnioskiem o udostępnienie mi informacji publicznej w podanym zakresie:

1. Proszę o informację jaki był łączny koszt pokazu laserowego, który odbył się przy okazji miejskiej imprezy sylwestrowej w 2018 r. Dodatkowo, proszę o wyszczególnienie kwot i z jakiego tytułu poniesione zostały poszczególne wydatki.

2. Proszę o informację jaki był łączny koszt pokazu fajerwerków, który odbył się przy okazji miejskiej imprezy sylwestrowej w 2017 r. Dodatkowo, proszę o wyszczególnienie kwot i z jakiego tytułu poniesione zostały poszczególne wydatki.

3. Proszę o informację jaki był łączny koszt miejskiej imprezy sylwestrowej w 2018 r. Dodatkowo, proszę o wyszczególnienie kwot i z jakiego tytułu poniesione zostały poszczególne wydatki.

4. Proszę o informację jaki był łączny koszt miejskiej imprezy sylwestrowej w 2017 r. Dodatkowo, proszę o wyszczególnienie kwot i z jakiego tytułu poniesione zostały poszczególne wydatki.

5. Proszę o przesłanie skanów wszelkich umów, faktur, not księgowych, potwierdzeń przelewu, pokwitowań odbioru gotówki i innych dokumentów finansowych z asystami, obsługujących ich podmiotami (np. agencjami) etc. oraz podmiotami zaangażowanymi w – odpowiednio – pokaz laserów i pokaz fajerwerków w kontekście miejskiej imprezy sylwestrowej w 2018 r. i 2017 r.


Treść odpowiedzi:
PDF, 271,95 KB metryczka
PDF, 358,86 KB metryczka
PDF, 4,62 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.9.2019 Wniosek - koszty imprezy sylwestrowej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-01-10 07:45:25
Wytworzył: Krzysztof Otoliński
Data wytworzenia: 2019-01-08
Odpowiedzialny: Krzysztof Otoliński
Ostatnio modyfikował: Anna Wolak
Data modyfikacji: 2019-01-21 15:27:25