• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.7.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - kopie umów zawartych z COMARCH S.A.

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

Data wpływu: 2018-12-31

Data odpowiedzi: 2019-01-08

Treść wniosku:
Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie mi skanów (np. pdf) umów zawartych przez gminę Olsztyn z COMARCH S. A., w wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych o numerach referencyjnych:
1) ZP.271.1.42.2016.S;
2) ZP.271.1.6.2015.S;
3) ZP.271.1.79.2014.S;
4) ZP.271.1.109.2013.S;
oraz skanu umowy (pdf) zawartej  przez gminę Olsztyn z COMARCH S. A. w trybie wolnej ręki na modernizację systemu EGERIA - nr ogłoszenia 244246-2013; data zamieszczenia ogłoszenia: 25.06.2013 r.

Skany proszę przekazać w formie elektroniczne.

Treść odpowiedzi:
PDF, 1,41 MB metryczka
PDF, 1,46 MB metryczka
PDF, 1,45 MB metryczka
PDF, 1,46 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.7.2019 Wniosek - kopie umów zawartych z COMARCH S.A.
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-01-09 09:03:34
Wytworzył: Rafał Ruchlewicz
Data wytworzenia: 2018-12-31
Odpowiedzialny: Rafał Ruchlewicz
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-01-09 09:06:14