• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.3.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - własność działki 119/14 - 119/12 - 119/5

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-12-31

Data odpowiedzi: 2019-01-11

Treść wniosku:

Dotyczy działki nr 119/15 obręb 63 dawniej oznaczenia 119/14 – 119/12 – 119/5

W ramach dostępu do informacji publicznej zwracam się z prośbą o przesłanie informacji, czy działka nr 119/15 (dawna numeracja – 119/14 – 119/12 – 119/5) jest własnością gminy Olsztyn oraz czy została wydana jakiekolwiek decyzja administracyjna dotycząca przedmiotowej działki 119/15? Jeśli tak, to wnoszę o wydanie odpisu decyzji oraz czy toczy się jakiekolwiek postępowanie administracyjne dotyczące przedmiotowej działki?


Treść odpowiedzi:
DOC, 210.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.3.2019 Wniosek - własność działki 119/14 - 119/12 - 119/5
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-01-07 08:07:24
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-12-31
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2019-01-14 10:07:43