• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.2.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - wynagrodzenia pracowników - kontrola pojazdów

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Finansów

Data wpływu: 2018-12-20

Data odpowiedzi: 2019-01-03

Treść wniosku:

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Działając na podstawie art. 61 Konstytucji, powołując się na prawo do informacji publicznej, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, składa się również uprawnienie do wglądu do dokumentów urzędowych, których definicja zawarta jest w art. 6 ust. 2 cytowanej ustawy, wnoszę o udzielenie informacji publicznej w następującym zakresie:

1) Wysokości wynagrodzenia brutto pracowników Państwa Urzędu zatrudnionych na umowę o pracę, umowę o pracę na zastępstwo, umowę zlecenie oraz umowę o dzieło (bez udostępniania danych osobowych pracowników, natomiast ze wskazaniem stanowisk) wraz ze wszelkimi dodatkami, którzy przeprowadzali czynności kontrolne na stacjach kontroli pojazdów w ramach sprawowanego nadzoru, o którym mowa w art. 83b ust. 2 pkt. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Dane o wysokościach wynagrodzeń pracowników proszę podać w rozbiciu miesięcznym od stycznia 2017 roku wraz z końcowym podsumowaniem.


Treść odpowiedzi:
PDF, 1,64 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.2.2019 Wniosek - wynagrodzenia pracowników - kontrola pojazdów
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-01-04 13:49:47
Wytworzył: Hanna Przybyłek
Data wytworzenia: 2018-12-20
Odpowiedzialny: Hanna Przybyłek
Ostatnio modyfikował: Monika Sypko
Data modyfikacji: 2019-01-07 10:18:43