UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2019r.

Znak sprawy

Nazwa sprawy

Komórka wiodąca

Data wpływu

Data odpowiedzi

OK.1431.412.2019 Wniosek - działalność Stowarzyszenia Helper Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2019-12-23 2019-12-30
OK.1431.411.2019 Wniosek - decyzje o warunkach zabudowy Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-12-20 2020-01-03
OK.1431.410.2019 Wniosek - ugody z organami prowadzącymi przedszkola Wydział Edukacji 2019-12-17 2019-12-31
OK.1431.409.2019 Wniosek - nieodpłatna pomoc prawna Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2019-12-16 2019-12-19
OK.1431.408.2019 Wniosek - roczne sprawozdania Rb-28 za okres 2009-2016 Wydział Edukacji 2019-12-13 2019-12-27
OK.1431.407.2019 Wniosek - koszty budowy chodników na ul. Kołobrzeskiej w Olsztynie Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich 2019-12-12 2019-12-16
OK.1431.406.2019 Wniosek - kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-12-12 2019-12-16
OK.1431.405.2019 Wniosek - uchwała w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-12-12 2019-12-16
OK.1431.404.2019 Wniosek - kierownik JRP VI Wydział Organizacji i Kadr 2019-12-11 2019-12-16
OK.1431.403.2019 Wniosek - uwagi do planowanego przedsięwzięcia - przetwarzanie odpadów Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-12-03 2019-12-16
OK.1431.402.2019 Wniosek - nieruchomość przy ul. Morenowej Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2019-11-27 2019-12-11
OK.1431.401.2019 Wniosek - status działki w obrębie jeziora Tyrsko Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2019-11-25 2019-12-06
OK.1431.400.2019 Wniosek - dostęp nieruchomości do drogi publicznej Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-12-03 2019-12-10
OK.1431.399.2019 Wniosek - decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach Wydział Środowiska 2019-12-03 2019-12-09
OK.1431.398.2019 Wniosek - przedsięwzięcie zlokalizowane w strefie pośredniej ujęć wody Wydział Środowiska 2019-12-03 2019-12-09
OK.1431.397.2019 Wniosek - zabytki wpisane do rejestru zabytków Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2019-12-03 2019-12-20
OK.1431.396.2019 Wniosek - dokumentacja rad osiedli Biuro Rady Miasta 2019-12-02 2019-12-11
OK.1431.395.2019 Wniosek - sprawozdania RB za rok 2017 Wydział Edukacji 2019-12-02 2019-12-16
OK.1431.394.2019 Wniosek - skany decyzji WZ i LICP Wydział Organizacji i Kadr 2019-11-30 2019-12-09
OK.1431.393.2019 Wniosek - wnioski złożone przez MOPS Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2019-11-27 2019-11-29
OK.1431.392.2019 Wniosek - postępowanie o zamówienie publiczne ZP.271.1.75.2019.b Wydział Zamówień Publicznych 2019-11-28 2019-12-02
OK.1431.391.2019 Wniosek - poniesione koszty organizacji i obsługi Zabawy Sylwestrowej Biuro Promocji i Turystyki 2019-11-26 2019-11-27
OK.1431.390.2019 Wniosek - podniesienie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2019-11-22 2019-11-28
OK.1431.389.2019 Wniosek - sprawozdania budżetowe Wydział Edukacji 2019-11-25 2019-11-29
OK.1431.388.2019 Wniosek - kontrole wydatkowania dotacji oświatowej w szkołach niepublicznych Wydział Edukacji 2019-11-25 2019-11-28
OK.1431.387.2019 Wniosek - rozbudowa budynku mieszkalnego ul. Rolna 22 Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-11-25 2019-12-02
OK.1431.386.2019 Wniosek - formy wsparcia organizatora zawodów Elemental Triathlon Series Olsztyn Biuro Sportu i Rekreacji 2019-11-18 2019-11-20
OK.1431.385.2019 Wniosek - dodatki motywacyjne i funkcyjne w roku 2018 Wydział Edukacji 2019-11-18 2019-11-29
OK.1431.384.2019 Wniosek - decyzje dotyczące budowy na działce nr 101-97 Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-11-14 2019-11-21
OK.1431.383.2019 Wniosek - operatorzy sieci komórkowej, obsługujący Urząd Miasta Olsztyna Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2019-11-15 2019-11-20
OK.1431.382.2019 Wniosek - sprawozdania RB 28 S Wydział Edukacji 2019-11-15 2019-11-29
OK.1431.381.2019 Wniosek - pozwolenie na budowę działki 128/1 i 53/3 obręb 63 Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-11-14 2019-11-21
OK.1431.380.2019 Wniosek - decyzje o pozwoleniu na budowę, działka nr 19/3, obręb 98 Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-11-11 2019-11-18
OK.1431.379.2019 Wniosek - odpisy zapisów w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-11-12 2019-11-18
OK.1431.378.2019 Wniosek - płatności bezgotówkowe w Olsztynie Wydział Finansów 2019-11-08 2019-11-14
OK.1431.377.019 Wniosek - przekształcenie użytkowania wieczystego Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-11-08 2019-11-22
OK.1431.376.2019 Wniosek - miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu 2019-11-08 2019-12-22
OK.1431.375.2019 Wniosek - czas pracy Prezydenta Olsztyna i jego zastępców Wydział Organizacji i Kadr 2019-11-06 2019-11-08
OK.1431.374.2019 Wnioesk - ilość osób zatrudnionych w UMO Wydział Organizacji i Kadr 2019-10-28 2019-11-07
OK.1431.373.2019 Wniosek - dot. działki nr 73/1, obręb 75, położonej przy ul. Pstrowskiego Wydział Środowiska 2019-11-04 2019-11-06
OK.1431.372.2019 Wniosek - dane firmy konserwującej sygnalizacje świetlne Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu 2019-11-04 2019-11-12
OK.1431.371.2019 Wniosek - koszt i przychód związany z gospodarką odpadami komunalnymi Wydział Środowiska 2019-10-31 2019-11-08
OK.1431.370.2019 Wniosek - decyzja o warunkach zabudowy dla działki nr ew. 19/3, obręb 98 Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-10-29 2019-11-04
OK.1431.369.2019 Wniosek - konserwacja sygnalizacji świetlnej Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu 2019-10-28 2019-12-12
Ok.1431.368.2019 Wniosek - wnioski dotyczące wysokości zabudowy do 12 m Wydział urbanistyki i Architektury 2019-10-29 2019-11-07
OK.1431.367.2019 Wniosek - kopia protokołu postępowania nr ZP.271.1.73.2017.d Wydział Zamówień Publicznych 2019-10-25 2019-10-29
OK.1431.366.2019 Wniosek - projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Biuro Rady Miasta 2019-10-24 2019-11-06
OK.1431.365.2019 Wniosek - zbyte nieruchomości należące do Gminy/Skarbu Państwa Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-10-23 2019-10-31
OK.1431.364.2019 Wniosek - decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji ul. Wiosenna 2 Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-10-23 2019-10-28
OK.1431.363.2019 Wniosek - decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji Al. Piłsudskiego 63, 63a Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-10-22 2019-10-29
OK.1431.362.2019 Wniosek - decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji Al. Piłsudskiego 63 Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-10-22 2019-10-29
OK.1431.361.2019 Wniosek - decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-10-21 2019-10-24
OK.1431.360.2019 Wniosek - sprawozdania RB Wydział Budżetu 2019-10-21 2019-11-04
OK.1431.359.2019 Wniosek - decyzja ZRID Nr 1/2019 z dnia 14.10.2019 r. Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-10-20 2019-10-30
OK.1431.358.2019 Wniosek - dokumentacja budowlana - ul. Towarowa 19a Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-10-17 2019-10-18
OK.1431.357.2019 Wniosek - sprawozdanie z realizacji zadań - gospodarka odpadami Wydział Środowiska 2019-10-15 2019-10-22
OK.1431.356.2019 Wniosek - płatności bezgotówkowe Wydział Budżetu 2019-10-14 2019-10-25
OK.1431.355.2019 Wniosek - zatrudnienie w Urzędzie Miasta Olsztyna Wydział Organizacji i Kadr 2019-10-14 2019-10-23
OK.1431.354.2019 Wniosek - plany finansowe Wydział Budżetu 2019-10-11 2019-10-24
OK.1431.353.2019 Wniosek - emisja obligacji komunalnych Wydział Budżetu 2019-10-11 2019-10-17
OK.1431.352.2019 Wniosek - przerwa wakacyjna w olsztyńskich przedszkolach Wydział Edukacji 2019-10-10 2019-10-16
OK.1431.351.2019 Wniosek - udostępnienie ofert, postępowanie 31/17 Wydział Zamówień Publicznych 2019-10-10 2019-10-15
OK.1431.350.2019 Wniosek - usunięcie drzew i krzewów przy ul. Żołnierskiej Wydział Środowiska 2019-10-08 2019-10-11
Ok.1431.349.2019 Wniosek - dot. pozwolenia na budowę przy ul. Husarii Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-10-03 2019-10-11
Ok.1431.348.2019 Wniosek - prawa do lokali Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-09-29 2019-10-11
OK.1431.347.2019 Wniosek - umowy zawarte z kontrahentem Wydział Finansów 2019-09-26 2019-10-08
OK.1431.346.2019 Wniosek - nieodpłatna pomoc prawna Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2019-09-25 2019-10-07
OK.1431.345.2019 Wniosek - dokumentacja techniczna dotycząca kanalizacji deszczowej Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-09-25 2019-10-09
OK.1431.344.2019 Wniosek - postępowania administracyjne dotyczące decyzji środowiskowych Wydział Środowiska 2019-09-24 2019-09-30
OK.1431.343.2019 Wniosek - ilość pracowników ze stażem powyżej 35 lat Wydział Organizacji i Kadr 2019-09-24 2019-10-09
OK.1431.342.2019 Wniosek - naliczania dotacji oświatowej dla przedszkoli w 2016 roku Wydział Edukacji 2019-09-20 2019-11-29
OK.1431.341.2019 Wniosek - postępowanie w związku z działalnością Prezydenta Biuro ds. Obsługi Prawnej 2019-09-20 2019-10-03
OK.1431.340.2019 Wniosek - umowy, kosztorysy dot. oczyszczania terenów Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu 2019-09-19 2019-10-07
OK.1431.339.2019 Wniosek - przetarg na sprzedaż działki przy ul. Dolnej w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-09-18 2019-09-27
OK.1431.338.2019 Wniosek - kierownik budowy Wydział Inwestycji Miejskich 2019-09-12 2019-09-25
OK.1431.337.2019 Wniosek - kontrola biletów Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich 2019-09-17 2019-09-19
OK.1431.336.2019 Wniosek - decyzja o pozwoleniu na budowę Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-09-17 2019-09-23
OK.1431.335.2019 Wniosek - opieka nad zielenią w mieście Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-09-16 2019-09-27
OK.1431.334.2019 Wniosek - ochrona konserwatorska - ul. Bałtycka, działki ewidencyjne 134 i 135 Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2019-09-16 2019-09-23
OK.1431.327.2019 Wniosek - oferty złożone w postępowaniu - koncepcja rozwoju dróg rowerowych Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2019-09-08 2019-09-20
OK.1431.333.2019 Wniosek - status dróg Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu 2019-09-16 2019-09-30
OK.1431.332.2019 Wniosek - postępowanie administracyjne ws. ul. Okopowej 24 Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-09-13 2019-09-19
OK.1431.331.2019 Wniosek - zmiany nazw ulic, placów w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-09-12 2019-09-23
OK.1431.330.2019 Wniosek - pozwolenie na budowę i przebudowę instalacji elektrycznych Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-09-11 2019-09-20
OK.1431.329.2019 Wniosek - skany ofert na opracowanie koncepcji rozwoju dróg rowerowych Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2019-09-10 2019-09-20
OK.1431.328.2019 Wniosek - interwencje w przypadku podejrzenia spalania odpadów Wydział Środowiska 2019-09-09 2019-09-25
OK.1431.326.2019 Wniosek - schronisko dla zwierząt Wydział Środowiska 2019-09-09 2019-09-13
OK.1431.325.2019 Wniosek - protokoły kontroli przeprowadzonych w przedszkoolach w 2018 r. Wydział Edukacji 2019-09-05 2019-10-29
OK.1431.324.2019 Wniosek - sprzęty wykorzystywane przez Wydział Edukacji Wydział Edukacji 2019-09-05 2019-09-17
OK.1431.323.2019 Wniosek - decyzje o warunkach zabudowy Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-09-05 2019-09-10
OK.1431.322.2019 Wniosek - opinia RDOŚ do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-09-05 2019-09-06
OK.1431.321.2019 Wniosek - informacje z otwarcia ofert Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2019-09-02 2019-09-10
OK.1431.320.2019 Wniosek - finansowanie wydatków z otrzymanej dotacji oświatowej Wydział Edukacji 2019-09-06 2019-10-18
OK.1431.319.2019 Wniosek - kwota dotacji dla przedszkoli w 2019 r. Wydział Edukacji 2019-09-05 2019-10-14
OK.1431.318.2019 Wniosek - wydatki przyjęte do podstawy naliczania dotacji oświatowej Wydział Edukacji 2019-09-05 2019-11-05
Ok.1431.317.2019 Wniosek - protokoły kontroli przeprowadzonych w przedszkolach Wydział Edukacji 2019-09-04 2019-10-24
OK.1431.316.2019 Wniosek - postępowania administracyjne dot. roszczeń byłych właścicieli Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-09-03 2019-09-16
OK.1431.315.2019 Wniosek - kopie wydanych decyzji o warunkach zabudowy Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-09-03 2019-09-09
OK.1431.314.2019 Wniosek - kopie wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-09-03 2019-09-09
OK.1431.313.2019 Wniosek - zagospodarowanie działki nr 73/1 w obrębie Olsztyn 75 Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-09-05 2019-09-10
OK.1431.312.2019 Wniosek - kopie wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę ul. Bałtycka Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-09-03 2019-09-09
OK.1431.311.2019 Wniosek - klasyfikacja akustyczna terenów Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-09-02 2019-09-06
OK.1431.310.2019 Wniosek - decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach Wydział Środowiska 2019-09-02 2019-09-09
Ok.1431.309.2019 Wniosek - koszty udostępnienia informacji publicznej Wydział Organizacji i Kadr 2019-09-02 2019-09-10
OK.1431.308.2019 Wniosek - projekt organizacji ruchu drogowego Jednostka Realizująca Projekt I 2019-08-30 2019-09-12
OK.1431.307.2019 Wniosek - ul. Jacka Kuronia 12 - sprzedaż nieruchomości Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-08-30 2019-09-12
OK.1431.306.2019 Wniosek - stacje bazowe telefonii komórkowej Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-09-01 2019-09-09
OK.1431.305.2019 Wniosek - udostępnienie dokumentów opracowanych przez Urząd Miasta Olsztyna Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-08-30 2019-09-10
OK.1431.304.2019 Wniosek - działania antysmogowe w roku 2018 Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. gospodarki infrastruktury elektroenergetycznej 2019-08-30 2019-09-03
OK.1431.303.2019 Wniosek - ilość wydanych zaświadczeń dot. inwestycji mieszkaniowych Wydział Edukacji 2019-08-29 2019-09-05
OK.1431.302.2019 Wniosek - edukacja mieszkańców nt. pola elektromagnetycznego Wydział Środowiska 2019-08-28 2019-08-30
OK.1431.301.2019 Wniosek - liczba zarejestrowanych pojazdów Wydział Komunikacji 2019-08-27 2019-09-05
OK.1431.300.2019 Wniosek - pozwolenie na budowę muru oporowego Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-08-27 2019-08-29
OK.1431.299.2019 Wniosek - pojazdy elektryczne Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. gospodarki infrastruktury elektroenergetycznej 2019-08-23 2019-09-06
OK.1431.298.2019 Wniosek - wnioski o dofinansowanie projektów środkami z UE Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2019-08-26 2019-09-03
OK.1431.297.2019 Wniosek - tereny wypoczynku, rekreacji, sportu Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-08-23 2019-08-27
OK.1431.296.2019 Wniosek - protokoły komisji Wydział Inwestycji Miejskich 2019-08-17 2019-09-23
OK.1431.295.2019 Wniosek - inwestycje zrealizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Inwestycji Miejskich 2019-08-19 2019-08-26
OK.1431.294.2019 Wniosek - inwestycje zrealizowane przez Jednostkę Realizującą Projekt V Jednostka Realizująca Projekt V 2019-08-19 2019-09-02
OK.1431.293.2019 Wniosek - audyt wewnętrzny Audytor Wewnętrzny 2019-08-19 2019-08-27
OK.1431.292.2019 Wniosek - liczba pracowników w Urzędzie Miasta Olsztyna Wydział Organizacji i Kadr 2019-08-20 2019-09-02
OK.1431.291.2019 Wniosek - wyłączenie budynku przy ul. 15 Dywizji 8 z ewidencji zabytków Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2019-08-16 2019-08-26
OK.1431.290.2019 Wniosek - kopia projektu oświetlenia ciągu spacerowo-handlowego Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. gospodarki infrastruktury elektroenergetycznej 2019-08-14 2019-08-28
OK.1431.289.2019 Wniosek - uchwała w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-08-07 2019-08-19
OK.1431.288.2019 Wniosek - postępowanie dotyczące działek 128/1 i 53/3 obręb 63 Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-08-12 2019-08-14
OK.1431.287.2019 Wniosek - projekt stałej organizacji ruchu na planie sytuacyjnym Jednostka Realizująca Projekt I 2019-08-02 2019-08-12
OK.1431.286.2019 Wniosek - statut Fundacji TOGATUS PRO BONO Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2019-08-08 2019-08-14
OK.1431.285.2019 Wniosek - ewidencja stowarzyszeń i klubów sportowych Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2019-08-07 2019-08-29
OK.1431.284.2019 Wniosek - raporty z konsultacji społecznych Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2019-08-05 2019-08-16
OK.1431.283.2019 Wniosek - wykorzystywanie e-Obiegu w urzędzie Wydział Organizacji i Kadr 2019-08-06 2019-08-09
OK.1431.282.2019 Wniosek - skany załączników 5a do wniosków JST o zwiększenie subwencji Wydział Edukacji 2019-08-07 2019-08-12
OK.1431.281.2019 Wniosek - tablica z ornamentyką historycznego orła z 1920 roku Wydział Edukacji 2019-08-02 2019-08-19
OK.1431.280.2019 Wniosek -ul. Grunwaldzka 4 a - zmiana sposobu użytkowania Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-08-05 2019-08-08
OK.1431.279.2019 Wniosek - umowy z firmą Weles Capital Wydział Finansów 2019-08-02 2019-08-13
OK.1431.278.2019 Wniosek - pozwolenia dla farm fotowoltaicznych /instalacji fotowoltaicznych Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-08-02 2019-08-08
OK.1431.277.2019 Wniosek - Park Centralny - przetarg na projekt i budowę Wydział Inwestycji Miejskich 2019-08-02 2019-09-16
OK.1431.276.2019 Wniosek - ul. Jacka Kuronia 12 - sprzedaż nieruchomości Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-08-02 2019-08-19
OK.1431.275.2019 Wniosek - ul. Kuronia 16 - udzielenie środków publicznych na DDPS Wydział Zdrowia Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2019-08-02 2019-09-27
OK.1431.274.2019 Wniosek - ul. Kuronia 18 - udzielenie środków publicznych na DDPS Wydział Zdrowia Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2019-08-02 2019-09-24
OK.1431.273.2019 Wniosek - ul. Orłowicza 8 a - informacjadotyczące stanu prawnego nieruchomości Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-08-02 2019-08-09
OK.1431.272.2019 Wniosek - Gen. J. Bema 5 - informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-08-02 2019-08-09
OK.1431.271.2019 Wniosek - ul. Partyzantów 64 - informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-08-02 2019-08-09
OK.1431.270.2019 Wniosek - stawki godzinowe w I LO Wydział Edukacji 2019-07-30 2019-08-05
OK.1431.269.2019 Wniosek - wysokość wpływów do budżetu Gminy Olsztyn Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-07-29 2019-09-13
OK.1431.268.2019 Wniosek - decyzja ul. Orłowicza 8a Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-07-29 2019-08-01
OK.1431.267.2019 Wniosek - liczba decyzji w sprawie lokalizacji celu publicznego Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-07-29 2019-07-31
OK.1431.266.2019 Wniosek - decyzja Gen. J. Bema 5 Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-07-29 2019-08-01
OK.1431.265.2019 Wniosek - decyzja ul. Partyzantów 64 Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-07-29 2019-08-01
OK.1431.264.2019 Wniosek - wykonanie zadania - przebudowa wentylacji mechanicznej - basen Biuro Sportu i Rekreacji 2019-07-26 2019-07-30
OK.1431.263.2019 Wniosek - przebieg instalacji wodno-kanalizacyjnej ul. Towarowa 17 A Jednostka Realizująca Projekt VI 2019-07-25 2019-08-05
OK.1431.262.2019 Wniosek - Młodzieżowa Rada Miasta Biuro Rady Miasta 2019-07-24 2019-08-06
OK.1431.261.2019 Wniosek - projekt budowlany zabytkowej kamienicy Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-07-24 2019-08-02
OK.1431.260.2019 Wniosek - dane budżetowe za lata 2016-2019 Wydział Budżetu 2019-07-22 2019-08-01
OK.1431.259.2019 Wniosek - biznesplan funkcjonowania spółki zarządzającej obiektami sportowymi Wydział Inwestycji Miejskich 2019-07-23 2019-07-30
OK.1431.258.2019 Wniosek - dot. zwiększenia kwot części oświatowej subwencji ogólnej Wydział Edukacji 2019-07-23 2019-07-30
OK.1431.257.2019 Wniosek - odszkodowania za utratę wartości gruntu Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-07-22 2019-07-29
OK.1431.256.2019 Wniosek - Miasto Olsztyn w liczbach Wydział Organizacji i Kadr 2019-07-22 2019-08-02
OK.1431.255.2019 Wniosek - produkty elektroniczne Wydział Organizacji i Kadr 2019-07-19 2019-07-24
OK.1431.254.2019 Wniosek - zaawansowanie prac nad projektem "Os. Generałów-Południe B" Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-07-19 2019-07-26
OK.1431.253.2019 Wniosek - decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach Wydział Środowiska 2019-07-19 2019-07-31
OK.1431.252.2019 Wniosek - dokumentacja budowlana - budowa stacji paliw Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-07-18 2019-07-26
OK.1431.251.2019 Wniosek - modele współpracy z partnerami prywatnymi przy realizacji inwestycji Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich 2019-07-16 2019-07-30
OK.1431.250.2019 Wniosek - skan decyzji o pozwoleniu na budowę nr II-656/2017 Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-07-15 2019-07-22
OK.1431.249.2019 Wniosek - dokumentacja dot. audytu wewnętrznego Audytor Wewnętrzny 2019-07-15 2019-07-26
OK.1431.248.2019 Wniosek - pracownicy Wydziału Edukacji Wydział Edukacji 2019-07-15 2019-07-29
OK.1431.247.2019 Wniosek - media w urzędzie Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2019-07-12 2019-07-25
OK.1431.246.2019 Wniosek - gminna ewidencja zabytków - budynek przy ul. 15 Dywizji 8 Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2019-07-11 2019-07-17
OK.1431.245.2019 Wniosek - zadania gminy w zakresie realizacji zadań własnych Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich 2019-07-11 2019-07-18
OK.1431.244.2019 Wniosek - współpraca Gminy Olsztyn z innymi podmiotami Wydział Organizacji i Kadr 2019-07-11 2019-07-23
OK.1431.243.2019 Wniosek - projekty przebudowy ul. Sybiraków oraz wiaduktu Powstańców Węgierskich Jednostka realizująca Projekt I 2019-07-04 2019-07-08
OK.1431.242.2019 Wniosek - serwisy społecznościowe Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2019-07-11 2019-07-18
OK.1431.241.2019 Wniosek - schemat wewnętrznej linii zasilania Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-07-10 2019-07-16
OK.1431.240.2019 Wniosek - lista zatwierdzonych opraw oświetleniowych Wydział Inwestycji Miejskich 2019-07-09 2019-07-16
OK.1431.239.2019 Wniosek - myjnia Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-07-10 2019-07-15
OK.1431.238.2019 Wniosek - konsultacje społeczne w sprawie megaustawy o wspieraniu i rozw. sieci Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2019-07-09 2019-07-17
OK.1431.237.2019 Wniosek - ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-07-09 2019-07-10
OK.1431.234.2019 Wniosek - nieruchomości położone w Olsztynie Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-07-04 2019-07-10
OK.1431.236.2019 Wniosek - wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Wydział Środowiska 2019-07-08 2019-07-15
OK.1431.233.2019 Wniosek - odbiór odpadów komunalnych Wydział Środowiska 2019-06-28 2019-07-05
OK.1431.235.2019 Wniosek - kopie pozwoleń na budowę - Warszawska obręb 111 dz. Nr 1/9 i 1/21 Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-07-05 2019-07-11
OK.1431.232.2019 Wniosek - udostępnianie warstw w ogólnodostępnym formacie przestrzennym wektorowym Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-07-03 2019-07-08
OK.1431.231.2019 Wniosek - audyt wewnętrzny, o którym mowa w ustawie o finansach publicznych Audytor Wewnętrzny 2019-07-02 2019-07-04
OK.1431.230.2019 Wniosek - wycinka klonu w olsztyńskim amfiteatrze Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-07-02 2019-07-05
OK.1431.229.2019 Wniosek - dot. zieleni Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu 2019-07-01 2019-07-12
OK.1431.228.2019 Wniosek - liczba wydawanych decyzji o warunkach zabudowy oraz postępowań Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-07-01 2019-07-11
OK.1431.227.2019 Wniosek - wynagrodzenie radców prawnych i adwokatów zatrudnionych w jednostkach Gminy Wydział Organizacji i Kadr 2019-07-01 2019-07-05
OK.1431.226.2019 Wniosek - zadłużenie i koszty obsługi zobowiązań dłużnych ponosz. przez Miasto Wydział Budżetu 2019-06-28 2019-07-12
OK.1431.225.2019 Wniosek - patronat honorowy Biuro Prezydenta Miasta 2019-06-24 2019-06-24
OK.1431.224.2019 Wniosek - obszar rewitalizacji Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2019-06-24 2019-07-03
OK.1431.223.2019 Wniosek - przebudowa ul. Partyzantów Jednostka Realizująca Projekt V 2019-06-19 2019-07-01
OK.1431.222.2019 Wniosek - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-06-20 2019-06-24
OK.1431.221.2019 Wniosek - procedura odtworzenia akt sprawy Wydział Organizacji i Kadr 2019-06-19 2019-06-28
OK.1431.220.2019 Wniosek - dofinansowanie projektów dotyczących rynku pracy Wydział Edukacji 2019-06-18 2019-07-02
OK.1431.219.2019 Wniosek - Rejestr Zabytków Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2019-06-12 2019-06-19
OK.1431.218.2019 Wniosek - postępowanie nieważnościowe Wydział Organizacji i Kadr 2019-06-17 2019-06-28
OK.1431.217.2019 Wniosek - pozwolenie na budowę działka 128/1 i 53/3 obręb 63 Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-06-14 2019-06-18
OK.1431.216.2019 Wniosek - uchwała w sprawie sytuowania obiektów małej architektury Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-06-13 2019-06-19
OK.1431.215.2019 Wniosek - wykaz decyzji o pozwoleniu na budowę budynków wielorodzinnych Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-06-14 2019-06-24
OK.1431.214.2019 Wniosek - zarządca i właściciel dworca kolejowego "Olsztyn Zachodni" Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu 2019-06-12 2019-06-27
OK.1431.213.2019 Wniosek - wsparcie 8. Marszu dla Życia i Rodziny Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2019-06-12 2019-06-26
OK.1431.212.2019 Wniosek - pozwlenie na budowę działka nr 19 obręb 69 Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-06-11 2019-06-18
OK.1431.211.2019 Wniosek - pozwolenie na budowę nr II-55/2019 Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-06-11 2019-06-19
OK.1431.210.2019 Wniosek - dofinansowanie dla projektu "Cyfrowy Olsztyn" Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2019-06-12 2019-06-21
OK.1431.209.2019 Wniosek - kopia pozwolenia na budowę Ekociepłowni w Olsztynie Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-06-12 2019-06-18
OK.1431.208.2019 Wniosek - kopie decyzji o pozwoleniu na budowę, al. Piłsudskiego 46 Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-06-10 2019-06-13
OK.1431.207.2019 Wniosek - sprawozdanie z wykonania planu finansowego - instytucje kultury Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2019-06-07 2019-06-18
OK.1431.206.2019 Wniosek - zgromadzenia zgłoszone na dzień 15.06.2019 r. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2019-06-04 2019-06-10
OK.1431.205.2019 Wniosek - opinia dotycząca przyznania Honorowego Patronatu Prezydenta Olsztyna Biuro Prezydenta Miasta 2019-06-06 2019-06-19
OK.1431.204.2019 Wniosek - planowane inwestycje działek 2/10 i 2/9, obr. 120 w Olsztynie Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-06-05 2019-06-12
OK.1431.203.2019 Wniosek - projekt przebudowy fragmentu ul. Lanca Jednostka Realizująca Projekt V 2019-06-07 2019-06-17
OK.1431.202.2019 Wniosek - liczba posiadanych samochodów w Urzędzie Miasta Olsztyna Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2019-06-04 2019-06-10
OK.1431.201.2019 Wniosek - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Wydział Środowiska 2019-06-03 2019-06-11
OK.1431.200.2019 Wniosek - postępowanie sądowe przeciwko GOEE ENERGIA Sp. z o.o. Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. gospodarki infrastruktury elektroenergetycznej 2019-05-30 2019-06-28
OK.1431.199.2019 Wniosek - wykaz wydanych pozwoleń na budowę w roku 2005, 2006 oraz 2007 Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-05-30 2019-06-13
OK.1431.198.2019 Wniosek - kary umowne dla firmy PIG Architekcji Sp. z o.o. Wydział Inwestycji Miejskich 2019-05-28 2019-05-31
OK.1431.197.2019 Wniosek - kopie protokołów ze spotkań dot. przyszłości Dworca Olsztyn Główny Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2019-05-27 2019-05-31
OK.1431.196.2019 Wniosek - kopia porozumienia dotyczącego przewoźników Wydział Organizacji i Kadr 2019-05-27 2019-06-04
OK.1431.195.2019 Wniosek - kopia decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę budynku dworca autobusowego Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-05-27 2019-05-31
OK.1431.194.2019 Wniosek - budowa ferm norek, chlewni, kurników Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-05-28 2019-06-04
OK.1431.193.2019 Wniosek - wnioski do MPZP ul. Pstrowskiego Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-05-22 2019-05-27
OK.1431.192.2019 Wniosek - średnia wielkość gospodarstwa rolnego w gminie Olsztyn Wydział Środowiska 2019-05-21 2019-06-06
OK.1431.191.2019 Wniosek - poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów Wydział Środowiska 2019-05-17 2019-05-23
OK.1431.190.2019 Wniosek - klasyfikacja budżetowa odszkodowań Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-05-17 2019-05-28
OK.1431.189.2019 Wniosek - ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych Biuro Obsługi Klienta 2019-05-06 2019-05-08
OK.1431.188.2019 Wniosek - umowa z podmiotem usuwającym skutki zdarzeń drogowych Wydział Organizacji i Kadr 2019-05-16 2019-05-17
OK.1431.187.2019 Wniosek - zatwierdzenie projektu budowlanego sprawa II-25/2019 Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-05-15 2019-05-24
OK.1431.186.2019 Wniosek - zatwierdzenie projektu budowlanego sprawa II-318/2011 Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-05-15 2019-05-24
OK.1431.185.2019 Wniosek - ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-05-15 2019-05-17
OK.1431.184.2019 Wniosek - zezwolenia na wjazd pojazdów o masie całkowitej większej niż 3,5 tony Wydział Organizacji i Kadr 2019-05-12 2019-05-15
OK.1431.183.2019 Wniosek - postępowania dotyczące wydania pozwolenia na budowę Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-05-10 2019-05-17
OK.1431.182.2019 Wniosek - protokoły z posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej Wydział Organizacji i Kadr 2019-05-07 2019-06-10
OK.1431.181.2019 Wniosek - skan oferty na wykonanie i wdrożenie ZSWS Wydział Zamówień Publicznych 2019-05-10 2019-05-14
OK.1431.180.2019 Wniosek - umowy zawarte przez Urząd Miasta z prywatnymi inwestorami Wydział Inwestycji Miejskich 2019-05-10 2019-05-20
OK.1431.179.2019 Wniosek - decyzje o warunkach zabudowy dla działek nr 1/74 (obr. 159) i 248 Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-05-10 2019-05-21
OK.1431.178.2019 Wniosek - zabytki w sąsiedztwie działki o nr ew. 17/1 obręb nr 84 miasta Olsztyn Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2019-05-09 2019-05-23
OK.1431.177.2019 Wniosek - zapisy do planu zagospodarowania przestrzennego terenu (55-14/44) Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-05-09 2019-05-15
OK.1431.176.2019 Wniosek - kopie decyzji o warunkach zabudowy ul. Zientary-Malewskiej Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-05-06 2019-05-20
OK.1431.175.2019 Wniosek - gromadzenie odpadów stałych Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-05-06 2019-05-24
OK.1431.174.2019 Wniosek - decyzje administracyjne dotyczące działki nr 72 obręb 1/10 Jednostka Realizująca Projekt V 2019-05-02 2019-05-15
OK.1431.173.2019 Wniosek - strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-05-08 2019-05-14
OK.1431.172.2019 Wniosek - gminna ewidencja zabytków Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2019-05-06 2019-05-17
OK.1431.171.2019 Wniosek - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna Wydział Organizacji i Kadr 2019-05-05 2019-05-17
OK.1431.170.2019 Wniosek - sprawozdania RB 34S przedszkoli miejskich Wydział Budżetu 2019-05-06 2019-05-16
OK.1431.169.2019 Wniosek - roszczenia o odszkodowanie ul. Tracka Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-05-06 2019-05-20
OK.1431.168.2019 Wniosek - uproszczony plan urządzania lasu - ul. Tracka Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-05-06 2019-05-09
OK.1431.167.2019 Wniosek - wykorzystanie nieruchomości jako nieruchomości rolnej Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-05-06 2019-05-21
OK.1431.166.2019 Wniosek - Specjalna Strefa Rewitalizacji - ul. Tracka Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2019-05-06 2019-05-14
OK.1431.165.2019 Wniosek - realizacja zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 Wydział Środowiska 2019-04-30 2019-05-09
OK.1431.164.2019 Wniosek - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ul. Tracka Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-05-06 2019-05-09
OK.1431.163.2019 Wniosek - uchwała w sprawie sytuowania obiektów małej architektury Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-05-06 2019-05-08
OK.1431.162.2019 Wniosek - bezpieczeństwo elektroniczne w Urzędzie Miasta Wydział Organizacji i Kadr 2019-05-05 2019-05-08
OK.1431.161.2019 Wniosek - nakłady poniesione na zakup i pielęgnację drzew w roku 2018 Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-04-30 2019-05-07
OK.1431.160.2019 Wniosek - dostawa komputerów i sprzętu telewizyjnego Wydział Inwestycji Miejskich 2019-04-29 2019-05-06
OK.1431.159.2019 Wniosek - skany wniosków dotyczące rządowego programu "Aktywna Tablica" Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2019-04-29 2019-05-09
OK.1431.158.2019 Wniosek - właściciele działek w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-04-29 2019-05-09
OK.1431.157.2019 Wniosek - liczba złożonych deklaracji do podatku śmieciowego Wydział Środowiska 2019-04-29 2019-05-14
OK.1431.156.2019 Wniosek - wydatki ponoszone w przedszkolach publicznych na wszystkich uczniów Wydział Edukacji 2019-04-29 2019-06-17
OK.1431.155.2019 Wniosek - poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów Wydział Środowiska 2019-04-26 2019-05-09
OK.1431.154.2019 Wniosek - złożone oferty na realizację zadań publicznych w zakresie kultury Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2019-04-26 2019-05-07
OK.1431.153.2019 Wniosek - kosztorysy ofertowe Wydział Inwestycji Miejskich 2019-04-26 2019-05-09
Ok.1431.152.2019 Wniosek - decyzje dot. czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi Wydział Środowiska 2019-04-25 2019-05-02
OK.1431.151.2019 Wniosek - liczba nowych planowanych miejsc wychowania przedszkolnego Wydział Edukacji 2019-04-24 2019-04-29
OK.1431.150.2019 Wniosek - środki przekazane z funduszy UE na cele transportu miejskiego Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2019-04-21 2019-04-29
OK.1431.149.2019 Wniosek - wykształcenie pracowników Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna Wydział Organizacji i Kadr 2019-04-19 2019-04-30
OK.1431.148.2019 Wniosek - sprawozdania podmiotu prowadzącego punkt zbierania odpadów Wydział Środowiska 2019-04-19 2019-04-30
OK.1431.147.2019 Wniosek - podstawa prawna do prowadzenia gazociągów Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-04-18 2019-05-10
OK.1431.146.2019 Wniosek - podstawa prawna do przeprowadzenia linii elektroenergetycznych Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-04-18 2019-05-10
OK.1431.145.2019 Wniosek - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-04-18 2019-04-30
OK.1431.144.2019 Wniosek - wznowienie postępowania zakończonego decyzją nr I-191/2018 Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-04-17 2019-04-26
OK.1431.143.2019 Wniosek - projekt przebudowy ul. Partyzantów Jednostka Realizująca Projekt V 2019-04-17 2019-05-02
OK.1431.142.2019 Wniosek - zarejestrowana działalność gospodarcza Biuro Obsługi Klienta 2019-04-17 2019-04-25
Ok.1431.141.2019 Wniosek - wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieliw Olsztynie Wydział Edukacji 2019-04-15 2019-04-24
OK.1431.140.2019 Wniosek - budowa północnej obwodnicy Olsztyna Jednostka Realizująca Projekt I 2019-04-15 2019-04-29
OK.1431.139.2019 Wniosek - protokół ze spotkania dot. wycinki drzew nad jeziorem Długim Wydział Środowiska 2019-04-15 2019-04-23
Ok.1431.138.2019 Wniosek - kopia wniosku o ustalenie warunków zabudowy - rozbudowa basenu OSW Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-04-12 2019-04-26
Ok.1431.137.2019 Wniosek - kontrole wydatkowania dotacji oświatowej Wydział Edukacji 2019-04-12 2019-04-29
OK.1431.136.2019 Wniosek - przedmiot postępowania sprawy sądowej Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. gospodarki infrastruktury elektroenergetycznej 2019-04-08 2019-04-19
OK.1431.135.2019 Wniosek - audyt wewnętrzny Audytor Wewnętrzny 2019-04-09 2019-04-11
OK.1431.134.2019 Wniosek - liczba osób zameldowanych z podziałem na obręby ewidencyjne Biuro Obsługi Klienta 2019-04-05 2019-04-19
OK.1431.133.2019 Wniosek - kopia zamówienia dot. budowy hali sportowo-widowiskowej w Olsztynie Wydział Inwestycji Miejskich 2019-04-04 2019-04-09
OK.1431.132.2019 Wniosek - środki pieniężne przeznaczone na program opieki nad zwierzętami Wydział Środowiska 2019-04-04 2019-04-12
OK.1431.131.2019 Wniosek - badanie opinii publicznej - Dworzec Olsztyn Główny Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2019-04-03 2019-04-16
OK.1431.130.2019 Wniosek - działania promocyjne obszaru funkcjonalnego Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2019-04-02 2019-04-11
OK.1431.129.2019 Wniosek - powołanie zespołu społecznego do spraw ochrony zwierząt Wydział Środowiska 2019-04-01 2019-04-12
OK.1431.128.2019 Wniosek - funkcjonowanie systemu EZD Wydział Organizacji i Kadr 2019-03-29 2019-04-10
OK.1431.127.2019 Wniosek - kopia wniosku Olsztyńskiego Stowarzyszenia Głuchych Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2019-03-26 2019-04-03
OK.1431.126.2019 Wniosek - przychody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich 2019-03-27 2019-04-28
OK.1431.125.2019 Wniosek - pozwolenie na budowę - ul. Rzepakowa 13 Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-03-26 2019-04-01
OK.1431.124.2019 Wniosek - usługi w zakresie bezpieczeństwa informacji Wydział Organizacji i Kadr 2019-03-24 2019-04-08
OK.1431.123.2019 Wniosek - błędnie wydane decyzje administracyjne Biuro ds. Obsługi Prawnej 2019-03-22 2019-04-08
OK.1431.122.2019 Wniosek - ilość wniosków o wydanie zezwolenia - Prawo o ruchu drogowym Wydział Komunikacji 2019-03-20 2019-03-29
OK.1431.121.2019 Wniosek - emisja obligacji Wydział Budżetu 2019-03-21 2019-03-29
OK.1431.120.2019 Wniosek - postępowanie dotyczące wydania pozwolenia na budowę Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-03-20 2019-03-25
OK.1431.119.2019 Wniosek - udział firmy Huawei Polska Sp. z o.o. w przetargach Wydział Zamówień Publicznych 2019-03-20 2019-03-28
OK.1431.118.2019 Wniosek - oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wydział Zamówień Publicznych 2019-03-20 2019-03-22
OK.1431.117.2019 Wniosek - rejestr wyborców Biuro Obsługi Klienta 2019-03-19 2019-03-28
OK.1431.116.2019 Wniosek - wydane zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa UW Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-03-19 2019-04-16
OK.1431.115.2019 Wniosek - kopie pism do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. gospodarki infrastruktury elektroenergetycznej 2019-03-19 2019-03-25
OK.1431.114.2019 Wniosek - ośrodki doskonalenia kierowców w Olsztynie Wydział Komunikacji 2019-03-19 2019-03-29
OK.1431.113.2019 Wniosek - przesłonięte zielenią znaki drogowe przy ul. Kopernika 36 Wydział Organizacji i Kadr 2019-03-13 2019-03-20
OK.1431.112.2019 Wniosek - nieaktualny znak zakazu postoju ul. Kopernika 14 Wydział Organizacji i Kadr 2019-03-13 2019-03-20
OK.1431.111.2019 Wniosek - rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-03-17 2019-03-28
OK.1431.110.2019 Wniosek - skan protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wydział Zamówień Publicznych 2019-03-15 2019-03-22
OK.1431.109.2019 Wniosek - strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-03-15 2019-03-21
OK.1431.108.2019 Wniosek - środki publiczne przekazane klubowi Stomil Olsztyn Biuro Sportu Sportu i Rekreacji 2019-03-12 2019-03-25
OK.1431.107.2019 Wniosek - działania odnośnie dewastacji na ścianie bloku ul. Kołorzeska 13L Wydział Organizacji i Kadr 2019-03-10 2019-03-20
OK.1431.106.2019 Wniosek - zadłużenie względem Gminy Olsztyn Wydział Finansów 2019-02-26 2019-03-18
OK.1431.105.2019 Wniosek - kopia dokumentów dot. prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-03-03 2019-03-20
OK.1431.104.2019 Wniosek - Studium Wykonalności Projektu Cyfrowy Olsztyn Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2019-03-11 2019-03-13
OK.1431.103.2019 Wniosek - własność działek Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-03-08 2019-03-20
OK.1431.102.2019 Wniosek - skan decyzji zatwierdzającej projekt budowlany Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-03-11 2019-03-14
OK.1431.101.2019 Wniosek - ilość podań o najem lokalu socjalnego Zakład Lokali i Budynków Komunalnych 2019-03-08 2019-03-18
OK.1431.100.2019 Wniosek - przebudowa ul. Linki Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu 2019-03-07 2019-03-18
OK.1431.99.2019 Wniosek - kserokopie inwestycji dot. budynków miszkalnych Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-03-06 2019-03-18
OK.1431.98.2019 Wniosek - udostępnienie ofert dotyczących przetargu nieograniczonego Wydział Zamówień Publicznych 2019-03-06 2019-03-11
OK.1431.97.2019 Wniosek - opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie Wydział Środowiska 2019-03-05 2019-03-13
OK.1431.96.2019 Wniosek - decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-03-05 2019-03-11
OK.1431.95.2019 Wniosek - koncepcja skrzyżowania ul. 1 maja z ul. Linki Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich 2019-03-04 2019-03-07
OK.1431.94.2019 Wniosek - decyzje wydane w przedmiocie reprywatyzacji w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-02-19 2019-03-06
OK.1431.93.2019 Wniosek - skany umów zawartych przez Gminę Olsztyn Wydział Podatków i Opłat 2019-03-04 2019-03-11
OK.1431.92.2019 Wniosek - pozwolenia na budowę działki 84/4, 84/5, 85/2, 87/13 obręb 87 Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-03-01 2019-03-08
OK.1431.91.2019 Wniosek - miesięczna stawka dotacji na jednego słuchacza Wydział Edukacji 2019-02-25 2019-03-08
Ok.1431.90.2019 Wniosek - kontrole wydatkowania dotacji oświatowej Wydział Edukacji 2019-02-27 2019-04-09
OK.1431.89.2019 Wniosek - dokumentacja dot. linii elektroenergetycznej Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-02-26 2019-03-04
OK.1431.88.2019 Wniosek - kopia decyzji na przeprowadzenie gazociągów Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-02-26 2019-03-13
OK.1431.87.2019 Wniosek - podstawa prawna do przeprowadzenia linii o napięciu 110 kV Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-02-26 2019-03-13
OK.1431.86.2019 Wniosek - podstawa prawna do prowadzenia gazociągów Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-02-26 2019-03-04
OK.1431.85.2019 Wniosek - podstawa prawna do przeprowadzenia linii elektroenergetycznych Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-02-26 2019-03-04
OK.1431.84.2019 Wniosek - kopia opinii Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. gospodarki infrastruktury elektroenergetyczne 2019-02-25 2019-02-28
OK.1431.83.2019 Wniosek - liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Biuro Obsługi Klienta 2019-02-25 2019-03-05
OK.1431.82.2019 Wniosek - rekultywacja gruntów w obrębie miasta Wydział Środowiska 2019-02-24 2019-03-04
OK.1431.81.2019 Wniosek - oddanie budynku do użytku ul. Działkowa 47 Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-02-22 2019-02-28
OK.1431.80.2019 Wniosek - pozwolenie na budowę domków ul. Antonowicza Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-02-21 2019-02-27
OK.1431.79.2019 Wniosek - położenie nieruchomości na terenie przeznaczonym na cele publiczne Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-02-22 2019-03-05
OK.1431.78.2019 Wniosek - zmiana stawki procentowej opłaty rocznej UW ul. Kasprzaka 9 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-02-20 2019-03-18
OK.1431.77.2019 Wniosek - pełnienie funkcji inspektora nadzoru Jednostra Realizująca Projekt V 2019-02-19 2019-02-27
OK.1431.76.2019 Wniosek - zarobki głównych specjalistów w Urzędzie Miasta Olsztyna Wydział Organizacji i Kadr 2019-02-17 2019-03-14
OK.1431.75.2019 Wniosek - podjęte działania dot. ubytków w nawierzchni chodnika Wydział Organizacji i Kadr 2019-02-18 2019-02-21
OK.1431.74.2019 Wniosek - podjęte działania dot. dewastacji znaku drogowego Wydział Organizacji i Kadr 2019-02-13 2019-02-21
OK.1431.73.2019 Wniosek - Młodzieżowa Rada Miasta Biuro Rady Miasta 2019-02-19 2019-03-04
OK.1431.72.2019 Wniosek - stan utrzymania Parku Podzamcze Zarząd Dróg Zieleni i Transportu 2019-02-18 2019-03-04
OK.1431.71.2019 Wniosek - rekultywacja terenów poprzemysłowych ul. Knosały Wydział Środowiska 2019-02-18 2019-02-25
OK.1431.70.2019 Wniosek - inwestycje mieszkaniowe Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-02-14 2019-02-22
OK.1431.69.2019 Wniosek - postępowania w sprawie zwrotu środków przez Beneficjentów - ZIT Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2019-02-13 2019-02-18
OK.1431.68.2019 Wniosek - decyzja dot. pozyskania funduszy na budowę ul. "Nowobałtyckiej" Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2019-02-14 2019-02-21
OK.1431.67.2019 Wniosek - pozwolenie na budowę działka 128/1 obręb 63 i działka 53/3 obręb 63 Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-02-14 2019-02-18
OK.1431.66.2019 Wniosek - postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę obr. 63 nr 119/15, 119/16 Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-02-12 2019-02-15
OK.1431.65.2019 Wniosek - skan protokołu - budowa ul. Towarowej Wydział Zamówień Publicznych 2019-02-12 2019-02-14
OK.1431.64.2019 Wniosek - skan protokołu - przebudowa ul. S. Pieniężnego Wydział Zamówień Publicznych 2019-02-12 2019-02-14
OK.1431.63.2019 Wniosek - skan protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wydział Zamówień Publicznych 2019-02-12 2019-02-14
OK.1431.62.2019 Wniosek - działania promocyjne i komunikacyjne Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2019-02-08 2019-02-18
OK.1431.61.2019 Wniosek - decyzje o zezwoleniu na czasowe zajęcie nieruchomości - siła wyższa Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-02-07 2019-02-18
OK.1431.60.2019 Wniosek - pobrane opłaty targowe Wydział Podatków i Opłat 2019-02-07 2019-03-26
OK.1431.59.2019 Wniosek - status odcinka drogi przy ul. Armii Krajowej Zarząd Dróg Zieleni i Transportu 2019-02-06 2019-02-21
OK.1431.58.2019 Wniosek - zadanie "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Wydział Środowiska 2019-02-05 2019-02-22
OK.1431.57.2019 Wniosek - własciciel nieruchomości położonej przy ul. Okopowej Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-02-06 2019-02-13
OK.1431.56.2019 Wniosek - karta oceny oferty dotyczącej konkursu Biuro Sportu i Rekreacji 2019-02-05 2019-02-05
OK.1431.55.2019 Wniosek - przeprowadzone mediacje Wydział Organizacji i Kadr 2019-02-03 2019-02-14
OK.1431.54.2019 Wniosek - kopie umów o przeprowadzenie szkoleń dla pracowników UM Wydział Organizacji i Kadr 2019-02-04 2019-02-12
OK>1431.53.2019 Wniosek - informacje o działkach należących do Urzędu Miasta Olsztyna Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-02-06 2019-02-26
OK.1431.52.2019 Wniosek - wykaz korespondencji wpływającej do Biura Sportu i Rekreacji Biuro Sportu i Rekreacji 2019-02-04 2019-02-18
OK.1431.51.2019 Wniosek - programy dla młodzieży Wydział Edukacji 2019-01-31 2019-02-12
OK.1431.50.2019 Wniosek - postępowania administracyjne lub sądowe al. Piłsudskiego 46, 75 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-02-01 2019-02-13
OK.1431.49.2019 Wniosek - kopia decyzji o pozwoleniu na budowę al. Piłsudskiego 46, obręb 75 Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-01-31 2019-02-07
OK.1431.48.2019 Wniosek - kopia decyzji o warunkach zabudowy al. Piłsudskiego 46, obręb 75 Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-01-31 2019-02-07
OK.1431.47.2019 Wniosek - park kulturowy - al. Piłsudskiego 46, obręb 75 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-01-31 2019-02-14
OK.1431.46.2019 Wniosek - Gminny Program Rewitalizacji - al. Piłsudskiego 46, obręb 75 Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2019-01-31 2019-02-07
OK.1431.45.2019 Wniosek - ochrona konserwatorska - al. Piłsudskiego 46, obręb 75 Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2019-01-31 2019-02-08
OK.1431.44.2019 Wniosek - zarobki mecenasów zatrudnionych w Urzędzie Miasta Olsztyna Wydział Organizacji i Kadr 2019-01-30 2019-02-13
OK.1431.43.2019 Wniosek - podjęte działania dot. utrudnień dla niepełnosprawnych Wydział Organizacji i Kadr 2019-01-29 2019-02-11
OK.1431.42.2019 Wniosek - działania dot. stanu dróg i chodników w Olsztynie Wydział Organizacji i Kadr 2019-01-29 2019-02-11
OK.1431.41.2019 Wniosek - remont lokalu nr 8 przy ul. Limanowskiego 22 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych 2019-01-30 2019-02-13
OK.1431.40.2019 Wniosek - postępowania administracyjne lub sądowe al. Piłsudskiego 46, 50 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-01-28 2019-02-04
OK.1431.39.2019 Wniosek - Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Olsztynie Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2019-01-29 2019-01-30
OK.1431.38.2019 Wniosek - monitoring wizyjny miejsc publicznych Wydział Organizacji i Kadr 2019-01-14 2019-01-29
OK.1431.37.2019 Wniosek - archiwum zakładowe Wydział Organizacji i Kadr 2019-01-25 2019-02-07
OK.1431.36.2019 Wniosek - zapis monitoringu miejskiego Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2019-01-24 2019-01-29
OK.1431.35.2019 Wniosek - decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego dla działek61/5,61/6,61/7 Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-01-24 2019-02-04
OK.1431.34.2019 Wniosek - decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-01-24 2019-02-04
OK.1431.33.2019 Wniosek - wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy ul. Bałtycka Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-01-24 2019-01-29
OK.1431.32.2019 Wniosek - przyznanie nagrody NIOP 2019 przez ROPMO Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2019-01-18 2019-01-28
OK.1431.31.2019 Wniosek - postępowanie dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-01-28 2019-02-04
OK.077.30.2019 Wniosek - Specjalna Strefa Rewitalizacji - działki 61/5, 61/6, 61/7 Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2019-01-24 2019-02-04
OK.1431.29.2019 Wniosek - specjalna strefa ekonomiczna - działki 61/5, 61/6, 61/7 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-01-24 2019-01-31
OK.1431.28.2019 Wniosek - Gminna Ewidencja Zabytków - działki nr 61/5, 61/6, 61/7 Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2019-01-24 2019-02-04
OK.1431.27.2019 Wniosek - Gminny Program Rewitalizacji - al. Piłsudskiego Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2019-01-21 2019-01-28
OK.1431.26.2019 Wniosek - decyzje o warunkach zabudowy - al. Piłsudskiego Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-01-21 2019-01-31
OK.1431.25.2019 Wniosek - komunikacja publiczna Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu 2019-01-22 2019-02-05
OK.1431.24.2019 Wniosek - położenie nieruchomości na terenie parku narodowego Wydział Środowiska 2019-01-21 2019-01-28
OK.1431.23.2019 Wniosek - data udostępnienia Zarządzenia nr 7 Prezydenta Olsztyna Wydział Organizacji i Kadr 2019-01-22 2019-01-24
OK.1431.22.2019 Wniosek - decyzje o warunkach zabudowy dla działki nr 119/15 Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-01-22 2019-01-28
OK.1431.21.2019 Wniosek - dokumentacja ze spotkań przedstawicieli związków zawodowych z MOPS Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2019-01-09 2019-01-23
OK.1431.20.2019 Wniosek - postępowanie administracyjne o wydanie pozwolenia na budowę Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-01-18 2019-01-23
OK.1431.19.2019 Wniosek - nieruchomość al. Piłsudskiego 46 - ochrona zabytków Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2019-01-21 2019-02-04
OK.1431.18.2019 Wniosek - uchwała w sprawie sytuowania obiektów małej architektury Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-01-17 2019-01-24
OK.1431.17.2019 Wniosek - wydanie warunków zabudowy dla działki obręb 63 nr 119/15 i 119/16 Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-01-18 2019-01-24
OK.1431.16.2019 Wniosek - sprzedaż działki obręb 63 nr 119/15 i 119/16 Olsztyn Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-01-18 2019-01-30
OK.1431.15.2019 Wniosek - liczba wydanych decyzji budowlanych Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-01-16 2019-01-25
OK.1431.14.2019 Wniosek - terminy polowań zbiorczych Zarząd Dróg Zieleni i Transportu 2019-01-14 2019-01-23
OK.1431.13.2019 Wniosek - urlop zaległy za 2017 r. Wydział Organizacji i Kadr 2019-01-12 2019-01-25
OK.1431.12.2019 Wniosek - średnie wynagrodzenie zasdnicze za grudzeń 2018 r. Wydział Finansów 2019-01-12 2019-01-22
OK.1431.11.2019 Wniosek - dokumentacja w spr. decyzji nr 1236/99 oraz 82/98, ul. Pieniężnego 6/7 Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-01-14 2019-01-22
OK.1431.10.2019 Wniosek - lista szkół, w któryh kadencja dyrektora kończy się w 2020 r. Wydział Edukacji 2019-01-09 2019-01-14
OK.1431.9.2019 Wniosek - koszty imprezy sylwestrowej Biuro Promocji i Turystyki 2019-01-08 2019-01-10
OK.1431.8.2019 Wniosek - spółka Wodno-Melioracyjna Wydział Środowiska 2019-01-07 2019-01-15
OK.1431.7.2019 Wniosek - kopie umów zawartych z COMARCH S.A. Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna 2018-12-31 2019-01-08
OK.1431.6.2019 Wniosek - planowane inwestycje Wydział Inwestycji Miejskich 2019-01-02 2019-01-18
OK.1431.5.2019 Wniosek - szczegóły najkorzystniejszej oferty dot. dostawy komputerów Wydział Zamówień Publicznych 2019-01-02 2019-01-07
OK.1431.4.2019 Wniosek - szczegóły najkorzystniejszej oferty dot. dostawy serwerów Wydział Zamówień Publicznych 2019-01-02 2019-01-07
OK.1431.3.2018 Wniosek - własność działki 119/14 - 119/12 - 119/5 Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-12-31 2019-01-11
OK.1431.2.2019 Wniosek - wynagrodzenia pracowników - kontrola pojazdów Wydział Finansów 2018-12-20 2019-01-03
OK.1431.1.2019 Wniosek - oferty złożone w postępowaniu ZP.271.1.24.2018 Wydział Inwestycji Miejskich 2018-12-31 2019-01-08

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2019r.
Wprowadził do BIP: Karol Tabaka
Data udostępnienia: 2019-01-04 10:19:03
Wytworzył: Karol Tabaka
Data wytworzenia: 2019-01-04
Odpowiedzialny: Karol Tabaka
Ostatnio modyfikował: Karol Tabaka
Data modyfikacji: 2019-01-04 10:21:50