• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2019r.

Znak sprawy

Nazwa sprawy

Komórka wiodąca

Data wpływu

Data odpowiedzi

OK.1431.113.2019 Wniosek - przesłonięte zielenią znaki drogowe przy ul. Kopernika 36 Wzorzec: [Nie] Wniosek - przesłonięte zielenią znaki drogowe przy ul. Kopernika 36 Wydział Organizacji i Kadr 2019-03-13
OK.1431.112.2019 Wniosek - nieaktualny znak zakazu postoju ul. Kopernika 14 Wydział Organizacji i Kadr 2019-03-13 2019-03-20
OK.1431.111.2019 Wniosek - rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-03-17
OK.1431.110.2019 Wniosek - skan protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wydział Zamówień Publicznych 2019-03-15
OK.1431.108.2019 Wniosek - środki publiczne przekazane klubowi Stomil Olsztyn Biuro Sportu Sportu i Rekreacji 2019-03-12
OK.1431.107.2019 Wniosek - działania odnośnie dewastacji na ścianie bloku ul. Kołorzeska 13L Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich 2019-03-10
OK.1431.106.2019 Wniosek - zadłużenie względem Gminy Olsztyn Wydział Finansów 2019-02-26 2019-03-18
OK.1431.105.2019 Wniosek - kopia dokumentów dot. prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-03-03 2019-03-20
OK.1431.104.2019 Wniosek - Studium Wykonalności Projektu Cyfrowy Olsztyn Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2019-03-11 2019-03-13
OK.1431.103.2019 Wniosek - własność działek Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-03-08 2019-03-20
OK.1431.102.2019 Wniosek - skan decyzji zatwierdzającej projekt budowlany Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-03-11 2019-03-14
OK.1431.101.2019 Wniosek - ilość podań o najem lokalu socjalnego Zakład Lokali i Budynków Komunalnych 2019-03-08 2019-03-18
OK.1431.100.2019 Wniosek - przebudowa ul. Linki Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu 2019-03-07 2019-03-18
OK.1431.99.2019 Wniosek - kserokopie inwestycji dot. budynków miszkalnych Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-03-06 2019-03-18
OK.1431.98.2019 Wniosek - udostępnienie ofert dotyczących przetargu nieograniczonego Wydział Zamówień Publicznych 2019-03-06 2019-03-11
OK.1431.97.2019 Wniosek - opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie Wydział Środowiska 2019-03-05 2019-03-13
OK.1431.96.2019 Wniosek - decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-03-05 2019-03-11
OK.1431.95.2019 Wniosek - koncepcja skrzyżowania ul. 1 maja z ul. Linki Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich 2019-03-04 2019-03-07
OK.1431.94.2019 Wniosek - decyzje wydane w przedmiocie reprywatyzacji w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-02-19 2019-03-06
OK.1431.93.2019 Wniosek - skany umów zawartych przez Gminę Olsztyn Wydział Podatków i Opłat 2019-03-04 2019-03-11
OK.1431.92.2019 Wniosek - pozwolenia na budowę działki 84/4, 84/5, 85/2, 87/13 obręb 87 Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-03-01 2019-03-08
OK.1431.91.2019 Wniosek - miesięczna stawka dotacji na jednego słuchacza Wydział Edukacji 2019-02-25 2019-03-08
Ok.1431.90.2019 Wniosek - kontrole wydatkowania dotacji oświatowej Wydział Edukacji 2019-02-27 2019-03-12
OK.1431.89.2019 Wniosek - dokumentacja dot. linii elektroenergetycznej Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-02-26 2019-03-04
OK.1431.88.2019 Wniosek - kopia decyzji na przeprowadzenie gazociągów Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-02-26 2019-03-13
OK.1431.87.2019 Wniosek - podstawa prawna do przeprowadzenia linii o napięciu 110 kV Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-02-26 2019-03-13
OK.1431.86.2019 Wniosek - podstawa prawna do prowadzenia gazociągów Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-02-26
OK.1431.85.2019 Wniosek - podstawa prawna do przeprowadzenia linii elektroenergetycznych Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-02-26
OK.1431.84.2019 Wniosek - kopia opinii Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. gospodarki infrastruktury elektroenergetyczne 2019-02-25 2019-02-28
OK.1431.83.2019 Wniosek - liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Biuro Obsługi Klienta 2019-02-25 2019-03-05
OK.1431.82.2019 Wniosek - rekultywacja gruntów w obrębie miasta Wydział Środowiska 2019-02-24 2019-03-04
OK.1431.81.2019 Wniosek - oddanie budynku do użytku ul. Działkowa 47 Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-02-22 2019-02-28
OK.1431.80.2019 Wniosek - pozwolenie na budowę domków ul. Antonowicza Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-02-21 2019-02-27
OK.1431.79.2019 Wniosek - położenie nieruchomości na terenie przeznaczonym na cele publiczne Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-02-22 2019-03-05
OK.1431.78.2019 Wniosek - zmiana stawki procentowej opłaty rocznej UW ul. Kasprzaka 9 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-02-20 2019-03-18
OK.1431.77.2019 Wniosek - pełnienie funkcji inspektora nadzoru Jednostra Realizująca Projekt V 2019-02-19 2019-02-27
OK.1431.76.2019 Wniosek - zarobki głównych specjalistów w Urzędzie Miasta Olsztyna Wydział Organizacji i Kadr 2019-02-17 2019-03-14
OK.1431.75.2019 Wniosek - podjęte działania dot. ubytków w nawierzchni chodnika Wydział Organizacji i Kadr 2019-02-18 2019-02-21
OK.1431.74.2019 Wniosek - podjęte działania dot. dewastacji znaku drogowego Wydział Organizacji i Kadr 2019-02-13 2019-02-21
OK.1431.73.2019 Wniosek - Młodzieżowa Rada Miasta Biuro Rady Miasta 2019-02-19
OK.1431.72.2019 Wniosek - stan utrzymania Parku Podzamcze Zarząd Dróg Zieleni i Transportu 2019-02-18 2019-03-04
OK.1431.71.2019 Wniosek - rekultywacja terenów poprzemysłowych ul. Knosały Wydział Środowiska 2019-02-18 2019-02-25
OK.1431.70.2019 Wniosek - inwestycje mieszkaniowe Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-02-14 2019-02-22
OK.1431.69.2019 Wniosek - postępowania w sprawie zwrotu środków przez Beneficjentów - ZIT Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2019-02-13 2019-02-18
OK.1431.68.2019 Wniosek - decyzja dot. pozyskania funduszy na budowę ul. "Nowobałtyckiej" Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2019-02-14 2019-02-21
OK.1431.67.2019 Wniosek - pozwolenie na budowę działka 128/1 obręb 63 i działka 53/3 obręb 63 Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-02-14 2019-02-18
OK.1431.66.2019 Wniosek - postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę obr. 63 nr 119/15, 119/16 Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-02-12 2019-02-15
OK.1431.65.2019 Wniosek - skan protokołu - budowa ul. Towarowej Wydział Zamówień Publicznych 2019-02-12 2019-02-14
OK.1431.64.2019 Wniosek - skan protokołu - przebudowa ul. S. Pieniężnego Wydział Zamówień Publicznych 2019-02-12 2019-02-14
OK.1431.63.2019 Wniosek - skan protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wydział Zamówień Publicznych 2019-02-12 2019-02-14
OK.1431.62.2019 Wniosek - działania promocyjne i komunikacyjne Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2019-02-08 2019-02-18
OK.1431.61.2019 Wniosek - decyzje o zezwoleniu na czasowe zajęcie nieruchomości - siła wyższa Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-02-07 2019-02-18
OK.1431.60.2019 Wniosek - pobrane opłaty targowe Wydział Podatków i Opłat 2019-02-07
OK.1431.59.2019 Wniosek - status odcinka drogi przy ul. Armii Krajowej Zarząd Dróg Zieleni i Transportu 2019-02-06 2019-02-21
OK.1431.58.2019 Wniosek - zadanie "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Wydział Środowiska 2019-02-05 2019-02-22
OK.1431.57.2019 Wniosek - własciciel nieruchomości położonej przy ul. Okopowej Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-02-06 2019-02-13
OK.1431.56.2019 Wniosek - karta oceny oferty dotyczącej konkursu Biuro Sportu i Rekreacji 2019-02-05 2019-02-05
OK.1431.55.2019 Wniosek - przeprowadzone mediacje Wydział Organizacji i Kadr 2019-02-03 2019-02-14
OK.1431.54.2019 Wniosek - kopie umów o przeprowadzenie szkoleń dla pracowników UM Wydział Organizacji i Kadr 2019-02-04 2019-02-12
OK>1431.53.2019 Wniosek - informacje o działkach należących do Urzędu Miasta Olsztyna Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-02-06 2019-02-26
OK.1431.52.2019 Wniosek - wykaz korespondencji wpływającej do Biura Sportu i Rekreacji Biuro Sportu i Rekreacji 2019-02-04 2019-02-18
OK.1431.51.2019 Wniosek - programy dla młodzieży Wydział Edukacji 2019-01-31 2019-02-12
OK.1431.50.2019 Wniosek - postępowania administracyjne lub sądowe al. Piłsudskiego 46, 75 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-02-01 2019-02-13
OK.1431.49.2019 Wniosek - kopia decyzji o pozwoleniu na budowę al. Piłsudskiego 46, obręb 75 Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-01-31 2019-02-07
OK.1431.48.2019 Wniosek - kopia decyzji o warunkach zabudowy al. Piłsudskiego 46, obręb 75 Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-01-31 2019-02-07
OK.1431.47.2019 Wniosek - park kulturowy - al. Piłsudskiego 46, obręb 75 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-01-31 2019-02-14
OK.1431.46.2019 Wniosek - Gminny Program Rewitalizacji - al. Piłsudskiego 46, obręb 75 Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2019-01-31 2019-02-07
OK.1431.45.2019 Wniosek - ochrona konserwatorska - al. Piłsudskiego 46, obręb 75 Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2019-01-31 2019-02-08
OK.1431.44.2019 Wniosek - zarobki mecenasów zatrudnionych w Urzędzie Miasta Olsztyna Wydział Organizacji i Kadr 2019-01-30 2019-02-13
OK.1431.43.2019 Wniosek - podjęte działania dot. utrudnień dla niepełnosprawnych Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o. 2019-01-29 2019-02-11
OK.1431.42.2019 Wniosek - działania dot. stanu dróg i chodników w Olsztynie Zarząd Dróg Zieleni i Transportu 2019-01-29 2019-02-11
OK.1431.41.2019 Wniosek - remont lokalu nr 8 przy ul. Limanowskiego 22 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych 2019-01-30 2019-02-13
OK.1431.40.2019 Wniosek - postępowania administracyjne lub sądowe al. Piłsudskiego 46, 50 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-01-28 2019-02-04
OK.1431.39.2019 Wniosek - Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Olsztynie Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2019-01-29 2019-01-30
OK.1431.38.2019 Wniosek - monitoring wizyjny miejsc publicznych Inspektor Ochrony Danych 2019-01-14 2019-01-29
OK.1431.37.2019 Wniosek - archiwum zakładowe Wydział Organizacji i Kadr 2019-01-25 2019-02-07
OK.1431.36.2019 Wniosek - zapis monitoringu miejskiego Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2019-01-24 2019-01-29
OK.1431.35.2019 Wniosek - decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego dla działek61/5,61/6,61/7 Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-01-24 2019-02-04
OK.1431.34.2019 Wniosek - decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-01-24 2019-02-04
OK.1431.33.2019 Wniosek - wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy ul. Bałtycka Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-01-24 2019-01-29
OK.1431.32.2019 Wniosek - przyznanie nagrody NIOP 2019 przez ROPMO Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2019-01-18 2019-01-28
OK.1431.31.2019 Wniosek - postępowanie dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-01-28 2019-02-04
OK.077.30.2019 Wniosek - Specjalna Strefa Rewitalizacji - działki 61/5, 61/6, 61/7 Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2019-01-24 2019-02-04
OK.1431.29.2019 Wniosek - specjalna strefa ekonomiczna - działki 61/5, 61/6, 61/7 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-01-24 2019-01-31
OK.1431.28.2019 Wniosek - Gminna Ewidencja Zabytków - działki nr 61/5, 61/6, 61/7 Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2019-01-24 2019-02-04
OK.1431.27.2019 Wniosek - Gminny Program Rewitalizacji - al. Piłsudskiego Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2019-01-21 2019-01-28
OK.1431.26.2019 Wniosek - decyzje o warunkach zabudowy - al. Piłsudskiego Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-01-21 2019-01-31
OK.1431.25.2019 Wniosek - komunikacja publiczna Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu 2019-01-22 2019-02-05
OK.1431.24.2019 Wniosek - położenie nieruchomości na terenie parku narodowego Wydział Środowiska 2019-01-21 2019-01-28
OK.1431.23.2019 Wniosek - data udostępnienia Zarządzenia nr 7 Prezydenta Olsztyna Wydział Organizacji i Kadr 2019-01-22 2019-01-24
OK.1431.22.2019 Wniosek - decyzje o warunkach zabudowy dla działki nr 119/15 Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-01-22 2019-01-28
OK.1431.21.2019 Wniosek - dokumentacja ze spotkań przedstawicieli związków zawodowych z MOPS Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2019-01-09 2019-01-23
OK.1431.20.2019 Wniosek - postępowanie administracyjne o wydanie pozwolenia na budowę Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-01-18 2019-01-23
OK.1431.19.2019 Wniosek - nieruchomość al. Piłsudskiego 46 - ochrona zabytków Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2019-01-21 2019-02-04
OK.1431.18.2019 Wniosek - uchwała w sprawie sytuowania obiektów małej architektury Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-01-17 2019-01-24
OK.1431.17.2019 Wniosek - wydanie warunków zabudowy dla działki obręb 63 nr 119/15 i 119/16 Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-01-18 2019-01-24
OK.1431.16.2019 Wniosek - sprzedaż działki obręb 63 nr 119/15 i 119/16 Olsztyn Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-01-18 2019-01-30
OK.1431.15.2019 Wniosek - liczba wydanych decyzji budowlanych Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-01-16 2019-01-25
OK.1431.14.2019 Wniosek - terminy polowań zbiorczych Zarząd Dróg Zieleni i Transportu 2019-01-14 2019-01-23
OK.1431.13.2019 Wniosek - urlop zaległy za 2017 r. Wydział Organizacji i Kadr 2019-01-12 2019-01-25
OK.1431.12.2019 Wniosek - średnie wynagrodzenie zasdnicze za grudzeń 2018 r. Wydział Finansów 2019-01-12 2019-01-22
OK.1431.11.2019 Wniosek - dokumentacja w spr. decyzji nr 1236/99 oraz 82/98, ul. Pieniężnego 6/7 Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-01-14 2019-01-22
OK.1431.10.2019 Wniosek - lista szkół, w któryh kadencja dyrektora kończy się w 2020 r. Wydział Edukacji 2019-01-09 2019-01-14
OK.1431.9.2019 Wniosek - koszty imprezy sylwestrowej Biuro Promocji i Turystyki 2019-01-08 2019-01-10
OK.1431.8.2019 Wniosek - spółka Wodno-Melioracyjna Wydział Środowiska 2019-01-07 2019-01-15
OK.1431.7.2019 Wniosek - kopie umów zawartych z COMARCH S.A. Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna 2018-12-31 2019-01-08
OK.1431.6.2018 Wniosek - planowane inwestycje Wydział Inwestycji Miejskich 2019-01-02 2019-01-18
OK.1431.5.2019 Wniosek - szczegóły najkorzystniejszej oferty dot. dostawy komputerów Wydział Zamówień Publicznych 2019-01-02 2019-01-07
OK.1431.4.2019 Wniosek - szczegóły najkorzystniejszej oferty dot. dostawy serwerów Wydział Zamówień Publicznych 2019-01-02 2019-01-07
OK.1431.3.2018 Wniosek - własność działki 119/14 - 119/12 - 119/5 Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-12-31 2019-01-11
OK.1431.2.2019 Wniosek - wynagrodzenia pracowników - kontrola pojazdów Wydział Finansów 2018-12-20 2019-01-03
OK.1431.1.2019 Wniosek - oferty złożone w postępowaniu ZP.271.1.24.2018 Wydział Inwestycji Miejskich 2018-12-31 2019-01-08

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2019r.
Wprowadził do BIP: Karol Tabaka
Data udostępnienia: 2019-01-04 10:19:03
Wytworzył: Karol Tabaka
Data wytworzenia: 2019-01-04
Odpowiedzialny: Karol Tabaka
Ostatnio modyfikował: Karol Tabaka
Data modyfikacji: 2019-01-04 10:21:50