• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2019r.

Znak sprawy

Nazwa sprawy

Komórka wiodąca

Data wpływu

Data odpowiedzi

OK.1431.15.2019 Wniosek - liczba wydanych decyzji budowlanych Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-01-16
OK.1431.14.2019 Wniosek - terminy polowań zbiorczych Wydział Zrządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2019-01-14
OK.1431.13.2019 Wniosek - urlop zaległy za 2017 r. Wydział Organizacji i Kadr 2019-01-12
OK.1431.12.2019 Wniosek - średnie wynagrodzenie zasdnicze za grudzeń 2018 r. Wydział Finansów 2019-01-12
OK.1431.11.2019 Wniosek - dokumentacja w spr. decyzji nr 1236/99 oraz 82/98, ul. Pieniężnego 6/7 Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-01-14
OK.1431.10.2019 Wniosek - lista szkół, w któryh kadencja dyrektora kończy się w 2020 r. Wydział Edukacji 2019-01-09 2019-01-14
OK.1431.9.2019 Wniosek - koszty imprezy sylwestrowej Biuro Promocji i Turystyki 2019-01-08 2019-01-10
OK.1431.8.2019 Wniosek - spółka Wodno-Melioracyjna Wydział Środowiska 2019-01-07 2019-01-15
OK.1431.7.2019 Wniosek - kopie umów zawartych z COMARCH S.A. Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna 2018-12-31 2019-01-08
OK.1431.6.2018 Wniosek - planowane inwestycje Wydział Inwestycji Miejskich 2019-01-02
OK.1431.5.2019 Wniosek - szczegóły najkorzystniejszej oferty dot. dostawy komputerów Wydział Zamówień Publicznych 2019-01-02 2019-01-07
OK.1431.4.2019 Wniosek - szczegóły najkorzystniejszej oferty dot. dostawy serwerów Wydział Zamówień Publicznych 2019-01-02 2019-01-07
OK.1431.3.2018 Wniosek - własność działki 119/14 - 119/12 - 119/5 Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-12-31 2019-01-11
OK.1431.2.2019 Wniosek - wynagrodzenia pracowników - kontrola pojazdów Wydział Finansów 2018-12-20 2019-01-03
OK.1431.1.2019 Wniosek - oferty złożone w postępowaniu ZP.271.1.24.2018 Wydział Inwestycji Miejskich 2018-12-31 2019-01-08

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2019r.
Wprowadził do BIP: Karol Tabaka
Data udostępnienia: 2019-01-04 10:19:03
Wytworzył: Karol Tabaka
Data wytworzenia: 2019-01-04
Odpowiedzialny: Karol Tabaka
Ostatnio modyfikował: Karol Tabaka
Data modyfikacji: 2019-01-04 10:21:50