UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.377.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - kopie umów zawartych z COMARCH S.A.

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Informatyki

Data wpływu: 2018-12-27

Data odpowiedzi: 2019-01-03

Treść wniosku:

Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie mi skanów umów zawartych przez gminę Olsztyn z COMARCH S.A.:

1.nr 01/08/2006, z dnia 2 sierpnia 2006 r. na uruchomienie w Urzędzie Miasta Olsztyna zintegrowanego systemu informatycznego finansowo-budżetowo-geodezyjnego Comarch Egeria;

2.nr 29/8/2013/219/08, z dnia 14 sierpnia 2013 r. na poszerzenia ww. systemu o funkcjonalność niezbędną do prawidłowej i ciągłej pracy UM Olsztyn;

3.nr 11/3/2015/219/85, z dnia 9 marca 2015 r. na poszerzenie ww. systemu o funkcjonalność niezbędną do prawidłowej i ciągłej pracy UM Olsztyn;

4.nr 12/3/2015/219/9, z dnia 9 marca 2015 r. na poszerzenie ww. systemu o funkcjonalność niezbędną do prawidłowej i ciągłej pracy UM Olsztyn.


Treść odpowiedzi:
PDF, 2,70 MB metryczka
PDF, 887,78 KB metryczka
PDF, 3,43 MB metryczka
PDF, 302,93 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.377.2018 Wniosek - kopie umów zawartych z COMARCH S.A.
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-01-02 12:42:17
Wytworzył: Rafał Ruchlewicz
Data wytworzenia: 2018-12-27
Odpowiedzialny: Rafał Ruchlewicz
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-01-07 11:03:46