UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OKI.1431.376.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - prace budowlane na ternie Parku Podzamcze

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2018-12-27

Data odpowiedzi: 2019-01-07

Treść wniosku:

Dotyczy: przetargu ogłoszonego dnia 16.11.2018, 96/2018 Zagospodarowanie terenu ogródków restauracyjnych na terenie Parku Podzamcze w Olsztynie /CPV: 45112711-2/

PYTANIA DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.Czy do dnia 13 maja 2018 roku na terenie planowanej inwestycji rozpoczęto budowę zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane?

2.Proszę o wskazanie wykonawcy, który rozpoczął prace budowlane niezbędne do utrzymania w mocy Decyzji Nr II 163-2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku?

3.Czy do dnia 13 maja 2018 roku na terenie planowanej inwestycji wykonano prace przygotowawcze zgodnie z treścią art. 41 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane?

4.Czy projekt budowy sceny muzycznej oraz instalacji elektrycznej umożliwiającej podłączenie sprzętu nagłośnieniowego na terenie planowanej inwestycji jest zgodny z § 8 pkt 6 oraz § 9 pkt 2 Uchwała Nr LV/747/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna dla terenów zieleni wokół Starego Miasta zawartych między ulicami: Wyzwolenia, F. Nowowiejskiego, Jedności Słowiańskiej, S. Pieniężnego, rzeką Łyną, ulicami: M. Mochnackiego, Grunwaldzką, M. Kromera i linią kolejową Olsztyn – Warszawa/Gdańsk?

5.Kto przyjął obowiązki kierownika budowy zgodnie ze zgłoszeniem rozpoczęcia robót budowlanych?

6.Jakie dokumenty zostały załączone do zgłoszenia rozpoczęcia wykonania robót budowlanych?  


Treść odpowiedzi:
DOC, 87.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431376.2018 Wniosek - prace budowlane na terenie Parku Podzamcze
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-01-02 11:58:05
Wytworzył: Krzysztof Śmieciński
Data wytworzenia: 2018-12-27
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Krzysztof Soszyński
Data modyfikacji: 2019-01-08 08:48:19