UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.374.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - dotacje oświatowe dla przedszkoli

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2018-12-27

Data odpowiedzi: 2019-01-08

Treść wniosku:

WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI W TRYBIE USTAWY O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji o:

a)  wysokości dotacji oświatowej dla przedszkoli niepublicznych (według art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty, następnie ustawa z dnia 17.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych) przypadającej na jedno dziecko miesięcznie w kolejnych latach 2017-2018,

b)  informacji o liczbie dzieci we wszystkich przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę (proszę nie wliczać dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych czy szkołach podstawowych) w gminie w latach 2017 oraz 2018 według stanu na dzień 30 września (z podziałem na poszczególne lata), według danych z Systemu Informacji Oświatowej. Jeżeli takich nie było, proszę wskazać na podstawie danych z jakiej gminy sąsiedniej obliczano dotacje.


Treść odpowiedzi:
DOC, 88.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.374.2018 Wniosek - dotacje oświatowe dla przedszkoli
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-12-31 10:27:28
Wytworzył: Teresa Wiśniewska
Data wytworzenia: 2018-12-27
Odpowiedzialny: Teresa Wiśniewska
Ostatnio modyfikował: Leszek Piskorski
Data modyfikacji: 2019-01-09 09:16:22