UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.372.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - oferty na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych

Data wpływu: 2018-12-19

Data odpowiedzi: 2019-01-02

Treść wniosku:
Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.), zwracam się z prośbą o przesłanie zestawienia ofert w konkursie wraz z punktacją poszczególnych ofert, złożonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Olsztyna w 2019 roku oraz przesłanie skanów wszystkich ofert (bez załączników, sam formularz ofertowy).
Proszę o udostępnienie informacji w postaci skanu w formacie PDF i przesłanie pocztą elektroniczną.

Treść odpowiedzi:
, 34,22 KB metryczka
PDF, 195,32 KB metryczka
PDF, 148,77 KB metryczka
PDF, 160,97 KB metryczka
PDF, 223,43 KB metryczka
PDF, 162,48 KB metryczka
PDF, 170,82 KB metryczka
PDF, 7,07 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.372.2018 Wniosek - oferty na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-12-21 15:19:41
Wytworzył: Monika Michniewicz
Data wytworzenia: 2018-12-19
Odpowiedzialny: Monika Michniewicz
Ostatnio modyfikował: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Data modyfikacji: 2019-01-02 10:36:08