UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.370.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - podstawa prawna do wykonania otworów okiennych w budynku

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-12-17

Data odpowiedzi: 2019-01-04

Treść wniosku:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z prośbą o udzielenie mi informacji na podstawie jakiej decyzji lub postanowienia firma ZETO, której budynek usytuowany jest przy ul. Pieniężnego 6/7 w Olsztynie miał podstawę prawną do wykonania otworów okiennych i drzwiowych w elewacji południowej i południowo-zachodniej oraz przedstawienie kopii przedmiotowego dokumentu.


Treść odpowiedzi:
Treść odpowiedzi: W dniu 4.01.2019 r.  Wnioskodawca odebrał kopię Decyzji  MKZ.4045-21-5/01 z 13.07.2001 r. dot.  umorzenia  postępowania w sprawie  samowolnego przebicia otworów okiennych w południowo-zachodniej elewacji szczytowej budynku przy ul. Pieniężnego  6/7 w Olsztynie.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.370.2018 Wniosek - podstawa prawna do wykonania otworów okiennych w budynku
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-12-21 10:57:15
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-12-17
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2019-01-04 12:47:48