UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.369.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - wybór dostawcy systemu do prowadzenia transmisji sesji

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Informatyki

Data wpływu: 2018-12-19

Data odpowiedzi: 2018-12-27

Treść wniosku:
Na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Na jakim etapie znajduje się w Państwa JST proces wyboru dostawcy systemu do prowadzenia transmisji sesji? Czy został lub będzie wykonany we własnym zakresie?
2. Na jakim etapie znajduje się w Państwa JST proces wyboru dostawcy systemu do prowadzenia głosowań imiennych? Czy został lub będzie wykonany we własnym zakresie?

Treść odpowiedzi:
PDF, 28,60 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.369.2018 Wniosek - wybór dostawcy systemu do prowadzenia transmisji sesji
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-12-20 13:33:04
Wytworzył: Rafał Ruchlewicz
Data wytworzenia: 2018-12-19
Odpowiedzialny: Rafał Ruchlewicz
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-12-31 13:34:00