UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.368.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzja nr II-94/2018

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-12-18

Data odpowiedzi: 2018-12-27

Treść wniosku:
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
- decyzja nr II-94/2018 z dnia 05.03.2018 r. wraz z załącznikami.
Proszę o udostępnienie dokumentów do przeglądania w urzędzie.

Treść odpowiedzi:
Treść odpowiedzi: Pismem z 27.12.2018r. Wydzial Urbanistyki i Architektury poinformował Wnioskodawcę o  możliwości wglądu do  dokumentów w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna  Plac Jana Pawła II 1 pok. 307 .  Wnioskodawca do dnia dzisiejszego nie zgłosił się w tym celu do Urzędu.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.368.2018 Wniosek - decyzja nr II-94/2018
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-12-20 13:02:16
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-12-18
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2019-01-25 14:00:15