UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.367.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - procentowy udział środków z budżetu miasta i środków unijnych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

Data wpływu: 2018-12-17

Data odpowiedzi: 2018-12-20

Treść wniosku:
Chciałabym uzyskać informację, jaki procent inwestycji realizowanych na terenie Olsztyna finansowanych jest ze środków UE. Chodzi mi jedynie o ogólną informację nt. procentowego udziału środków z budżetu miasta i środków unijnych (np. 20-80%), w zakresie wszystkich inwestycji/projektów realizowanych w ostatnich latach.

Treść odpowiedzi:
DOC, 87 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.367.2018 Wniosek - procentowy udział środków z budżetu miasta i środków unijnych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-12-20 12:41:05
Wytworzył: Justyna Sarna-Pezowicz
Data wytworzenia: 2018-12-17
Odpowiedzialny: Justyna Sarna-Pezowicz
Ostatnio modyfikował: Izabela Meissner
Data modyfikacji: 2018-12-21 13:25:45